Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Computer Graphics
Share Embed Donate


Short Description

Download Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl...

Description

Rutin Tunntarm - konventionell röntgen Dokument-id i Barium 25230

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2018-04-26

Version 2

Innehållsansvarig: Anneli Gustafsson, Röntgensjuksköterska, Radiologi SkaS Skövde (annkl7) Granskad av: Els-Marie Raupach, Överläkare, Läkare Radiologi (elsra1) Godkänd av: Gunilla Nilsson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K1 (gunni8)

verksamhetschef

Publicerad för: K1

Revideringar i denna version Ersätter PM: Metod Gastro Uro Flebo – tunntarm. Ändring av kontrast volym.

Syfte Radiologisk konventionell metod för undersökning av tunntarmen beroende på frågeställning/anamnes.

Förutsättningar Ansvar Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att röntga på kan avgöras. Standardprojektioner för frågeställningen används i de fall det inte framgår annat i remiss. Röntgensjuksköterskan och utförande radiolog ansvarar för att följa aktuell rutin och använda sig av inbländning för ökad bildkvalitet och minskad stråldos. Genomlysning skall ske pulsad och med minsta möjliga omfattning Avgränsningar Dokumentet gäller för röntgensjuksköterskor och läkare inom Bild och funktionsmedicin radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, utförande och bedömning. Utrustning Röntgenutrustning lämplig för undersökningen. Positioneringsmaterial, blyhandskar samt sidomarkering.

Arbetsbeskrivning Undersökning:

Tunntarm (OBS! Det är inte samma undersökning som tunntarmspassage som utförs akut vid tecken på passagehinder).

Kod

430

Indikationer:

Tecken till inflammatorisk process med stenoser och slemhinneförändringar – till exempel Morbus Crohn.

Patientförberedelse:

Fasta från kl 24:00.

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 1 (av 2)

Rutin

Tunntarm - konventionell röntgen

Dokument-id i Barium 25230

Kontrastmedel:

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2018-04-26

Version 2

Peroral kontrast (4 dl Mixobar colon 1 g/ml med 6 dl vatten). Ge patienten 6 dl av den färdigblandade kontrasten.

Patientinformation/ Informera patienten om undersökningen. Informera om att undersökningen Förberedelser på lab: kan ta några timmar. Ge patienten kontrasten och be denna dricka det ganska fort. Efter kontrastintaget skall patienten ligga på höger sida för att kontrasten snabbare skall tömma sig ur ventrikeln. Dokumentation/ Programval

Inskrivning/uppdatering patientlista. Tunntarm

Projektion:

Kontrollera med läkaren vilka och när översiktsbilder skall tas. Vanligtvis tar man 10, 20 resp 30 minuters bild räknat från det att patienten börjat dricka kontrasten men beror på frågeställning. Patienten dricker kontrast och första bilden som omfattar hela buken tar sjuksköterska efter tio minuter. 10-, 20- och 30-min bilder tas med patienten liggande i bukläge. Bilder bör visas för läkare som bestämmer när nästa bild bör göras eller eventuellt att fortsätta med undersökning med genomlysning och dokumentera eventuella förändringar med genomlysningsbilder. När kontrast når kolon ascendens försöker läkare friprojicera terminala ileum, oftast med kompression och i bukläge. Terminala ileum bör dokumenteras i olika peristaltikfaser med kontrast och även gasfyllda moment. På samma sätt bör eventuella förändringar dokumenteras i andra delen av tunntarmen under pågående undersökning.Tiden skrivs in på varje översiktsbild (i modalitet om det är möjligt).

Dokumentation i RIS: Sedvanligt ifyllande i undersökningskortet.

Relaterad information Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar Lokala anvisningar

Arbetsgrupp Medicinska processen för konventionell radiologi.

Käll- och litteraturförteckning Se i riktlinje konventionella undersökningar.

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 2 (av 2)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF