Rekommendation angående beslut om nationell nivåstrukturering

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Rekommendation angående beslut om nationell nivåstrukturering...

Description

Beslutsunderlag Datum 2017-02-16

Rekommendation angående beslut om nationell nivåstrukturering för tre åtgärder i cancervården Ärende Regionala cancercentrums samverkansgrupp (RCC i samverkan) har lämnat en rekommendation till landsting/regioner som avser att godkänna och tillämpa nationell nivåstrukturering för tre åtgärder i cancervården: 1. Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer att kurativt syftande kirurgi för perihilära gallvägstumörer ska utföras vid 2 nationella vårdenheter att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2. Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer att kurativt syftande kirurgi vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer ska utföras vid 2 nationella vårdenheter att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 3. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer att retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer ska utföras vid 2 nationella vårdenheter att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Se bifogat underlag från Regionala cancercentrums samverkansgrupp (RCC Samverkan dnr 11/3031). Underlaget innehåller även rekommendation om regional nivåstrukturering. Den regionala delen hanteras i sjukvårdsregionens ordinarie arbete med regional nivåstrukturering. Styrgrupp RCC Uppsala-Örebro sjukvårdsregion förordar att samverkansnämnden rekommenderar landstingen/regioner att följa rekommendationen att godkänna och tillämpa nationell nivåstrukturering enligt bifogat underlag och att styrgrupp RCC får i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp utfallet i sjukvårdsregionen. Förslag till beslut att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen att tillämpa nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgisk behandling för perihilära gallvägstumörer, kurativt syftande kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer enligt bifogad rekommendation från Regionala cancercentrums samverkansgrupp, RCC Samverkan dnr 11/3031 och att respektive landsting/region sänder kopia på tagna beslut till RCC i samverkan senast den 1 april 2017, samt att ge styrgrupp RCC i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp utfallet av den nationella nivåstruktureringen av kurativt syftande kirurgisk behandling för perihilära gallvägstumörer, kurativt syftande kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, och att styrgrupp RCC får i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande de regionala rekommendationerna från RCC i samverkan till nämndens möte den 31 maj.

Rickard Simonsson Ordförande LD/RD-gruppen

Helena Björkman Ordförande styrgrupp RCC

1 (1)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF