Resultat för VGR och Halland för 2016

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Resultat för VGR och Halland för 2016...

Description

Vilken vård får cancerpatienter i livets slutskede och var dör de Resultat för VGR och Halland för 2016

Månadsvis antal avlidna inom VGR 2016 och antal registreringar i registret samt vårdform där dödsfallet skett.

Månadsvis antal avlidna I Halland 2016 och antal registreringar i registret samt vårdform där dödsfallet skett.

Andelen av de som finn registrerade i socialstyrelsens statistikdatabas med cancerdiagnos och de som registrerats i palliativregistret. Här föreligger en hög täckningsgrad. 2016 års siffror kommer i mars.

Fördelning avlidenplats för personer med cancerdiagnos inom VGR 2016 Varje månad registreras i palliativregistret ca 275 personer som avlidit med cancer i VG (variation 252-335).

Fördelning avlidenplats för personer med cancerdiagnos i Halland 2016 Varje månad registreras i palliativregistret ca 60 personer som avlidit med cancer i Halland (variation 44-75).

Fördelningen avlidenplats Sverige, VGR och Halland vid cancerdiagnos 2016 För jämförelse visas också fördelningen vid diagnos stroke och hjärtsjukdom. Vanligaste dödsplatsen är markerad.

Vårdform 2016 spec pall slutenvård spec pall hemsjukv allmän hemsjukv korttid säbo sjukhus övrigt

Sverig cancer 27,7 14,8 7,9 10,1 13,3 25,5 0,7

VG cancer 23,4 7,1 13,2 13 13,4 27,9 2

Halland cancer 19,6 2,7 21,4 7,5 16,5 31,7 0,6

VG Stroke 0,5 0,2 4,6 7,6 46,8 39,1 1,2

VG hjärt sjukd. 1,6 0,9 8,5 8,7 38,4 39,1 2,8

Andel brytpunktssamtal för registrerade avlidna på sjukhus med cancerdiagnos

Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om vårdens innehåll och riktning” för cancerpatienter på sjukhus VGR Mål nivå 70 % 100 90 80

70 ANDEL

60 50 40 30 20 10 0 jan-juni 14

juli-dec 14

jan-juni 15

juli-dec 15

jan-juni 16

juli-dec 16

Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om vårdens innehåll och riktning”, sjukhus Göteborg, Mölndal och Kungälv 100 90 80 70

ANDEL

60 50 40 30 20 10 0

jan-juni 14

juli-dec 14

jan-juni 15 Göteborg

juli-dec 15 Kungälv

jan-juni 16

juli-dec 16

Utveckling VGR kvalitetsindikator “samtal om vårdens innehåll och riktning”, sjukhus Borås, SkaS Skövde, NU Trollhättan och Uddevalla 100 90 80 70

ANDEL

60 50 40 30 20 10 0 jan-juni 14

juli-dec 14 SÄS Borås

jan-juni 15 SkaS Skövde

juli-dec 15 NU Trollhättan

jan-juni 16 NU Uddevalla

juli-dec 16

VGR sjukhus

Halland sjukhus

SU Göteborg

Urval cancer

Borås sjukhus

Alingsås sjukhus

Kungälv sjukhus

Urval cancer

Mölndal sjukhus

Urval cancer

Skövde sjukhus

Urval cancer

Trollhättan sjukhus

Uddevalla sjukhus

Vårdresultatet och dödsplats för cancersjuka med stöd av palliativa team/ASIH i VGR

Utvecklingen sjukhus alla diagnoser

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF