Ridders - WordPress.com

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download Ridders - WordPress.com...

Description

Ridders Van ruiters naar gentlemen

Wat is een ridder? https://www.youtube.com /watch?v=zK81AQZhAm A

http://www.youtube.com/ watch?v=dN7GCaPRHq 8

Vroeg Middeleeuwen: een ruiter Rond 500 na Chr. • Voetsoldaten • daarin, een elitegroep 7de eeuw • Bereden soldaten  Duur  Meer training nodig Karolingische cavalerie

Ridders binnen het feodale stelsel • Leenmannen hebben ook ridders • Verdedigen betekent ook beloning krijgen.

Vazal Adel

Ridder Ridder

Weinig eigendomsrechten

Lage maatschappelijke positie

Weinig politieke macht

12de eeuw: een gentleman • Kruistochten hebben ridders met gezag nodig • Ridders worden leenheren • Adellijke zonen worden ridder • Ridders worden edelen

ridderslag

Maar… pas op voor de roofridder!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF