rosett-i-kopplet-gul-eller-ro%cc%88d

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Antropologi, Mytologi
Share Embed Donate


Short Description

Download rosett-i-kopplet-gul-eller-ro%cc%88d...

Description

Rosett i kopplet – gul eller röd? Rött ljus i trafiken förstår alla. En röd rosett i svansen förstår varje hästmänniska – men en röd rosett på hundens koppel? Vill man inte att ens hund kommer i kontakt med andra hundar eller människor, kan man visa det med en rosett på kopplet. Det kan vara hälsoskäl, löp, träning eller andra orsaker som gör att man vill att ens hund ska få lov att ostörd bli rastad eller bara finnas i gaturummet utan kontakt med andra. Dessutom får man som hundägare tillfälle att berätta om vad rosetten signalerar, om det visar sig att någon som vill närma sig hunden inte känner till detta. Det finns redan en vällovlig kampanj om att placera en gul rosett på kopplet för att säga detta, men vi på Stridhs Hundägarskola anser att rött är en bättre färg när det gäller att signalera ovan sagda. Svenska Kenneklubben (SKK) har tagit ställning mot den gula rosetten eftersom de anser att den gula färgen i vissa sammanhang kan förväxlas med tjänstehundstäcket som är just gult. Kennelklubben tycker att det ska räcka med grundläggande hänsyn och de kommunikationsregler som gäller mellan människa och hund, nämligen att: • Alltid först fråga om du får hälsa på en annans hund! • Aldrig gå fram till en ensam kopplad hund! • Aldrig störa en hund som äter eller sover! • Aldrig springa när en lös hund finns i närheten! • Alltid stå helt stilla om en okänd lösspringande hund kommer fram till dig! Vi på Stridhs Hundägarskola håller till fullo med SKK i ovanstående punkter. Alla önskar vi att människor har både förståelse för de nämnda grundprinciperna och sunt förnuft att respektera och följa dem. Men samhället fungerar inte på det viset. Som vi upplever det går utvecklingen när det gäller att ta hänsyn och ha respekt, åt rakt motsatt håll. Mot denna bakgrund anser vi att man, till exempel genom att använda ett enhetligt band eller rosett, bör hjälpa sig själv, sin hund och sin omgivning med att på ett tydligt sätt visa att man inte vill ha kontakt med andra hundar eller människor. Därmed inte sagt att det är fritt fram för omgivningen att kontakta hundar som inte har rosett i kopplet. SKK har uttryckt oro för att rosettanvändandet skulle kunna uppfattas som att alla hundar utan rosett är fria att gå fram till, men vi är övertygade om att den positiva effekten är större. Givetvis ska vi, bland annat genom till exempel hundtidningar, och framförallt den folkbildande mun till mun-metoden – just upplysa vår omgivning om de naturliga hänsynsregler som nämnts. Hur tänker vi då? Jo, precis som med 70- och 80-talens Håll Sverige Rent-kampanj, som fick en hel generation att sluta skräpa ner i sin omgivning, kan ett budskap om hundrespekt spridas och få genomslag. Varför vill vi då byta från gult till rött när det redan finns en kampanj med rosetter? Till att börja med ser vi inte varför just gult skulle vara en varnande färg. Den gula färgen står för något tveksamt och otydligt. Rött däremot är sedan gammalt en varnande färg

som står för ”stanna”, till exempel i trafiken med trafikljus och bromsljus. Ett annat bra exempel är att en röd rosett i svansen på en häst varnar för att hästen kan sparka, vilket alla som har någon kunskap om ridning känner till. Därför har vi valt att förse våra elever som vill kunna träna i lugn och ro, eller av annan anledning inte vill bli störda av andra hundar, med en röd rosett. Vänliga hälsningar Jeppe Stridh Stridhs Hundägarskola

P.S. Kontakta gärna Jeppe Stridh för en intervju på 0705524644, och använd gärna våra pressbilder som finns på http://www.nya.jeppe.org/press/ Förslag till bildtext: Jeppe Stridh tillsammans med Yorkshireterriern Bengtsson – familjens nyaste medlem. ”Med röd rosett i kopplet visar jag att vi inte vill ha kontakt med andra hundar.”

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF