Rutin för beställning av individuellt bildstöd Dagcenter Bild och Data

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Computer Graphics
Share Embed Donate


Short Description

Download Rutin för beställning av individuellt bildstöd Dagcenter Bild och Data...

Description

Hjälpmedelsanvisningar 2013 Bilaga 22:1

Rutin för beställning av individuellt bildstöd Beställning av individuellt bildstöd görs direkt från Dagcenter Bild och Data i Falkenberg och från Varbergs Omsorg Bild’it i Varberg. Ni ska inte göra några beställningar i WebSesam längre, däremot måste ni vara noga med att fylla i betalare i beställningsformulären. Betalare - Ange det nummer där brukaren tillhör 1501 Hylte kommun 8001 Halmstad kommun hemvårdsförvaltningen 8002 Halmstad kommun socialförvaltningen 8201 Falkenbergs kommun 8101 Laholms kommun 8301 Varbergs kommun 8401 Kungsbacka kommun äldreomsorgen 8402 Kungsbacka kommun handikappomsorgen 1304 1315 1380 1381 1382 1383 1384

Barnhabiliteringen Hylte Närsjukvård Halmstad Närsjukvård Laholm Närsjukvård Falkenberg Närsjukvård Varberg Närsjukvård Kungsbacka Närsjukvård

Dagcenter Bild och Data i Falkenberg Beställ aktuella bilder direkt på hemsidan www.fbgdagcenter.nu eller på Bild & Datas beställningsformulär och skicka till Bild & Data Carema Care Murarevägen 43 311 36 Falkenberg Tfn 0346-45 00 33 Bilderna levereras till respektive förskrivare

Varbergs Omsorg Bild’it Beställ aktuella bilder i Bild’its beställningsformulär, beställningsalternativ och skicka till Varbergs Omsorg Bild’it Kardanvägen 4 432 32 Varberg Tfn 0702-94 26 14 Bilderna levereras till respektive förskrivare

Hjälpmedelsanvisningarna 2013

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF