Schrift en schrijven in het oude Egypte

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Schrift en schrijven in het oude Egypte...

Description

Schrift en schrijven in het oude Egypte Docent: Dr. B.J.J. Haring, universitair docent Egyptische Taal en Cultuur, Universiteit Leiden.

Het Faraonische Egypte behoort tot de vroegste culturen waarin gebruik werd gemaakt van het schrift. Iedereen kent de Egyptische hiërogliefen, maar hoe werkte dit schrift? En hoe weten wij dat eigenlijk? Ons beeld wordt in hoge mate bepaald door de monumentale inscripties op steen, maar in het dagelijks leven werd gebruik gemaakt van sneller geschreven cursieve schriften, het hiëratisch en het demotisch. Beheersing van één of meer van deze schriften was naar verwachting prestigieus in de beperkt geletterde samenleving die het Oude Egypte was. Maar was dat ook inderdaad zo? Of was het opschrijven van dictaten en het kopiëren van manuscripten eenvoudig klerkenwerk? De cursus gaat uitvoerig in op deze vragen, en zo raakt u geïnformeerd over het schriftsysteem en zijn betekenis in de Oudegyptische maatschappij, de historische ontwikkeling ervan, en de studie die er door de Egyptologie van wordt gemaakt. Het besproken materiaal wordt rijkelijk geïllustreerd door middel van Powerpoint.

18

6 maandagen, 5 oktober t/m 9 november 13.15-15.00 uur Leiden, waarschijnlijk Kamerlingh Onnesgebouw  130,- (inclusief handouts en PowerPoint presentaties) Werkvorm: hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen Zelfstudie: niet noodzakelijk Cursusmateriaal: handouts en PowerPoint presentaties

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF