Sju verk, sju begrepp, sju föreläsningar Under sju eftermiddagar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Sju verk, sju begrepp, sju föreläsningar Under sju eftermiddagar...

Description

Sju verk, sju begrepp, sju föreläsningar Under sju eftermiddagar presenterar sju talare sju centrala begrepp i estetikens historia. Varje föreläsning utreder teoretiska frågeställningar av samtida relevans i relation till verk ur Moderna Museets samlingar. Öppet för såväl studenter som den intresserade allmänheten. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan estetikämnet på Södertörns högskola och Moderna museet. Tid: 11 november 15-17 Plats: lilla bion, Moderna museet Poetik Åsa Arketeg Text: Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och post-minimalism, översättning av Erik Van der Heeg, Kairos nr 10, red. Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Raster, 2006, 157-172 Verk: Eva Hesse, Utan titel (1965) I denna föreläsning ligger fokus på ett så kallat ”postmodernt poetikbegrepp”, vilket kan ses som en utvidgning av ett traditionellt poetikbegrepp. Det postmoderna poetikbegreppet beskriver hur teoretiska perspektiv och konstnärlig praktik står i ett kritiskt förhållande gentemot kultur och samhälle, där det inte finns några tydliga avgränsningar. I föreläsningen framställs den postmoderna poetiken som en effekt av det postmoderna tillstånd som det beskrivs i Rosalind Krauss ”Skulptur i det utvidgade fältet”. Eva Hesses verk ”Untitled” (1965) används som en gestaltning av det postmoderna poetikbegreppet, där rörelsen mellan innehåll och form kan ses som en själv-reflexiv gest, skulpturens utforskande av dess villkor i rummet. Åsa Arketeg är FD i estetik (Uppsala universitet). Hon disputerade med avhandlingen An Aesthetics of Resistance, the Open-Ended Practice of Language Writing år 2007. Detta är en undersökning av de amerikanska languagepoeterna och deras syn på teori och praktik i förhållande till poesi. Hon arbetar som lektor i estetik på Södertörns högskola och driver forskningsprojektet ”Poetik på gränsen” tillsammans med Kate Larson (FD i filosofi, Uppsala universitet). I projektet undersöks bland annat hur begreppet i en postmodern användning fungerar som en kritisk undersökning av disciplinära gränser.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF