smoelenboek met mailadressen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid
Share Embed Donate


Short Description

Download smoelenboek met mailadressen...

Description

Onderwijs Provinciaal-romeinse archeologie, antieke numismatiek, uitwerking en publicatie van opgravingen, veldwerk Noordwest-Europa Dr. Joris Aarts universitair docent

Geld en erfgoed

-

Onderzoek

[email protected]

Academische vaardigheden

Onderzoek Neolithisering; de introductie van landbouw en veeteelt in het 7e en 6e millennium v.Chr.

[email protected]

Onderwijs Begeleiding veldwerk

Bert Brouwenstijn medewerker audiovisuele technieken

Geldstromen in de Nederlandse archeologie en erfgoedsector

Netwerken en connecties tussen het Egeïsche gebied en Italië in 1250-1000 v.Chr.

Onderwijs

Drs. Elisha van den Bos PhD student

Onderzoek

[email protected]

Onderwijs

Drs. Kimberley van den Berg PhD student

Uitwisseling en monetarisering in de late IJzertijd en Romeinse periode, het rurale grafritueel in het Nederrijnse gebied

[email protected]

Onderwijs

Prof. dr. Jos Bazelmans hoogleraar Archeologische Monumentenzorg

Onderzoek

[email protected]

Onderzoek regie audiovisuele technieken

Onderwijs -

Drs. Ruben Brugge PhD student

Onderzoek Maritiem landschap Zuid-Euboia (Gr.) in de Oudheid

[email protected]

Onderwijs -

Drs. Evelien de Bruin studieadviseur

-

[email protected]

Onderwijs Mediterrane archeologie, Landschaps-archeologie Erfgoedstudies

Prof. dr. Gert-Jan Burgers hoogleraar Mediterrane archeologie

Onderzoek

Onderzoek Protohistorisch en Romeins Italië, erfgoed, landschapsstudies

[email protected]

Onderwijs Griekse archeologie, Mediterrane protohistorie, Griekse kolonies en inheemse culturen Italië, Mediterraan veldwerk

Onderzoek Griekse wereld tijdens overgang Late Bronstijd naar Vroege IJzertijd, Griekse kolonisatie en interregionale contacten, Homerische archeologie

Prof. dr. Jan Paul Crielaard hoogleraar Mediterrane preen proto-historische archeologie

[email protected]

Onderwijs Romeins Gallië en de Germaanse provincies, Romeins leger, cultusplaatsen

Dr. Ton Derks universitair docent Romeinse archeologie

[email protected]

Onderzoek Religie en rituelen, integratie inheemse samenlevingen in Romeinse wereld, epigrafie

Onderwijs Oude Geschiedenis, Hellenisme, Godsdiensten van de Oudheid, antieke historiografie

Dr. Jan-Jaap Flinterman universitair docent Oude Geschiedenis

Archeologie van het oude Nabije Oosten, Europese prehistorie

Prehistorie van Nederland

Ecologische archeologie

Onderzoek Landschapsreconstructies, paleogeografie, GIS

Onderzoek Zoöarcheologie, Nederlandse rivierengebied, bevoorrading Romeinse leger

[email protected]

Onderwijs Opgravingsmethodologie

Dr. Stijn Heeren onderzoeker

Prehistorie van Anatolië, prehistorie van Zuid-Nederland, landschapsarcheologie

[email protected]

Onderwijs

Dr. Maaike Groot onderzoeker

Onderzoek

[email protected]

Onderwijs

Drs. Mark Groenhuijzen PhD student

Griekse wereld in de Vroege Keizertijd, Tweede Sofistiek

j.j.fl[email protected]

Onderwijs

Dr. Fokke Gerritsen universitair docent, onderzoeker

Onderzoek

[email protected]

Onderzoek Laat-romeinse periode Nederland en België, Romanisering, archeologie rurale bewoning

Onderwijs Veldcursus, archeologisch veldwerk

Drs. Anne van Hilst onderwijs- en onderzoeksmedewerker

Onderzoek Romeinse nederzetting in Veldhoven

[email protected]

Onderwijs -

Drs. Jamie Joyce PhD student

Onderzoek Landbouw in het Nederlandse Limesgebied, archeobotanie, zoöarcheologie, paleoeconomische reconstructies

[email protected]

Onderwijs Archeometrie, materiaalpracticum

Prof. dr. Henk Kars hoogleraar Archeometrie

Landschapsarcheologie, ruimtelijke beeldvorming, Man and Climate, perspectives on Ancient landscapes, research seminar

Onderzoek Geoarcheologie, geologie, sedimentologie, interdiscplinair onderzoek

[email protected]

Onderwijs -

Drs. Stefan Kooi PhD student

-

[email protected]

Onderwijs

Dr. Sjoerd Kluiving universitair docent Geo-archeologie

Onderzoek

[email protected]

Onderzoek Regionale communicatieroutes te land in Zuid-Euboia

Onderwijs Ecologische archeologie

Dr. Daphne Lentjes onderzoeker

Mediterrane archeologie, Mediterrane pre- en protohistorie, Vroege IJzertijd en Archaïsch Griekenland, Constructing Images of the Past (Crete)

Erfgoed

ICT toepassingen in de archeologie cartografie, publicatie opgravingen

Onderzoek Erfgoed en ruimte, Europese cultuurlandschappen

Onderzoek Publicatie opgravingen

[email protected]

Onderwijs Prehistorie van Nederland en WestEuropa, Romeins NoordwestEuropa

Prof. dr. Nico Roymans hoogleraar Westeuropese archeologie

Griekse archeologie, Vroege IJzertijd op Kreta, prehistorisch en perioikisch Laconië, Oriëntalisering, heiligdommen en culten

[email protected]

Onderwijs

Drs. Benno Ridderhof docent NoordwestEuropese archeologie

Onderzoek

[email protected]

Onderwijs

Prof. dr. Hans Renes hoogleraar Erfgoedstudies

archeobotanie, reconstructies Mediterrane landschappen, 1e millennium v.Chr. Griekenland en Italië

[email protected]

Onderwijs

Dr. Mieke Prent universitair docent Mediterrane archeologie

Onderzoek

[email protected]

Onderzoek Archeologie van Kelto-germaanse maatschappijen, Keltische numismatiek, etniciteit en ethnogenese in het Romeinse Rijk, villalandschappen, landschapsarcheologie, conflictarcheologie

Onderwijs -

Drs. Max van der Schriek PhD student

(Moderne) conflictarcheologie, landschapsbiografie, herinneringslandschappen, erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

[email protected]

Onderwijs Man and Climate

Prof. dr. Bert van der Spek emeritus hoogleraar Oudheidkunde

-

Onderzoek

[email protected]

Research Design 2

Onderzoek Landschapsarcheologie, methodologie surveys, predictive modelling, GIS, ruimtelijke analyses statistiek, erfgoed

[email protected]

Onderwijs -

Prof. dr. Douwe Yntema emeritus hoogleraar Mediterrane archeologie

Geschiedenis oude Nabije Oosten, Hellenistische periode West-Azië, interactie Grieken en Babyloniërs

Landschapsarcheologie, Mediterrane archeologie, airborne remote sensing

Onderwijs

Dr. Philip Verhagen onderzoeker

Onderzoek

[email protected]

Onderwijs

Drs. Anke Stoker PhD student

Onderzoek

[email protected]

Onderzoek Archeologie Zuid-Italië, Griekse kolonisatie, romanisatie

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF