Snímek 1

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Snímek 1...

Description

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052 Číslo sady 22 Číslo DUM Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba pro 3., 4. ročník Název materiálu Fakten und Zeitzeugen Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby září 2013 Ročník 3. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 18. lekce učebnice DIREKT 2.

06

Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Fakten und Zeitzeugen 18. Lektion

Übersetzen Sie den Wortschatz! • • • • • • • • • •

ändern - změnit der Ausweis - průkaz bauen - stavět denken an - myslet na der, die Erwachsene - dospělý

erleben - prožívat feiern - slavit die Flucht - útěk die Grenze - hranice eine Familie gründen - založit rodinu

Übersetzen Sie den Wortschatz! • • • • • • • • • •

hauptsächlich - hlavně der Hausarrest - domácí vězení landen - přistát losgehen - začít die Mauer - zeď

die Mondlandung - přistání na měsící niemand - nikdo die Rede - řeč stattfinden - konat se streng - přísný

Übersetzen Sie den Wortschatz! • • • • • • • • • •

trampen - jet autostopem der Traumjob - vysněná práce öffnen - otevřít die Überraschung - překvapení überrascht - překvapený, zaskočený

die Umgebung - okolí verlassen - opustit der Verlust - ztráta versuchen - zkusit, pokusit se der Wahnsinn - šílenost

Ergänzen Sie die Substantive und übersetzen Sie die Verben und Substantive! Verb verändern feiern flüchten bauen denken erleben grenzen reden landen überraschen verlassen versuchen

Tschechisch

Substantiv

Tschechisch

Die Lösung! Řešení! Verb

Tschechisch

Substantiv

Tschechisch

verändern

změnit

die Veränderung

změna

feiern

slavit

die Feier

oslava

flüchten

utéci

die Flucht

útěk

bauen

stavět

der Bau

stavba

denken

myslet

der Gedanke

myšlenka

erleben

prožít

das Erlebnis

prožitek

grenzen

hraničit

die Grenze

hranice

reden

mluvit

die Rede

řeč

landen

přistát

die Landung

přistání

überraschen

překvapit

die Überraschung

překvapení

verlassen

opustit

der Verlass

spoleh

versuchen

zkusit

der Versuch

pokus

verlieren

ztratit

der Verlust

ztráta

Ergänzen Sie das richtige Wort!

• 1. Das ist ein großer ________. • • • • • • •

2. Die ________ ist vom Weltkrieg. 3. Man sollte die Welt ________. 4. Wo willst du dein Geburtstag ________? 5. Du bekommst bestimmt _________. 6. Ich _______ oft an den Terroranschlag. 7. Mein Vater ist sehr _______. 8. Er will keine Familie ________.

a) denke b) streng c) feiern d) gründen e) Verlust f) Rede g) Hausarrest h) verändern

Die Lösung • • • • • • • •

1 e) 2 f) 3 h) 4 c) 5 g) 6 a) 7 b) 8 d)

Die Lösung! Übersetzen Sie diese Sätze! • • • • • • • • • • • • • • •

1. Das ist ein großer Verlust. → To je velká ztráta. 2. Die Rede ist vom Weltkrieg. → Řeč je o světové válce. 3. Man sollte die Welt verändern. → Měli bychom změnit svět. 4. Wo willst du dein Geburtstag feiern? → Kde chceš slavit své narozeniny? 5. Du bekommst bestimmt Hausarrest. → Určitě dostaneš domácí vězení. 6. Ich denke oft an den Terroranschlag. → Často myslím na ten teroristický útok. 7. Mein Vater ist sehr streng. → Můj otec je velmi přísný. 8. Er will keine Familie gründen. → Nechce založit rodinu.

Zdroje •

Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 2 Němčina pro střední školy. Praha, 2007. ISBN 978-80-86906-81-2. S. 264, 265, 266, 267.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF