Stipendier och smitta

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Stipendier och smitta...

Description

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG STIPENDIER

Stipendier och smitta Ett stipendium är generellt sett skattefritt och ges utan krav på motprestation. Att redovisa vad pengarna använts till i förhållande till dess syfte räknas inte som en motprestation. Skattefriheten kan försvinna om stipendiet blir ”smittat”. Detta kan ske när man tar emot lön eller annan typ av ersättning över 1,000 kronor per år, i det här fallet från Göteborgs Universitet. Detta är aktuellt bl.a. då studentrepresentanter tar ut ersättning för studentrepresentantuppdrag. Normalt sett ska inte detta innebära att man blir skatteskyldig för sina framtida stipendier eftersom det rör sig om små uppdrag, vars arbete inte är kopplat till det aktuella stipendiet. Det är alltså inte en motprestation till det arbetet och stipendiet bedöms som skattefritt. Var denna gräns går kan dock inte sägas exakt, då det är en enskild bedömning från fall till fall av skatteverket. Det är därför omöjligt att med säkerhet kunna säga om man blir skattepliktig om man mottar ett stipendium efter att ha mottagit ersättning i någon form av Göteborgs Universitet. Att rekommendera något särskilt agerande i frågan är därmed väldigt svårt - vid tveksamhet om ett stipendium kan anses vara skattefritt kontakta kontaktpersonerna inom universitetsförvaltningen. Dessa kontaktuppgifter kan fås via MFG:s ordförande.

Sida 1 av 1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF