SW Noir - Rollspel.nu

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download SW Noir - Rollspel.nu...

Description

Avgrundens Karaktärsinformation

Karaktärsnivå Episk:

Namn Ålder Titel Läromästare

Rand Medioker:

Skicklig:

Status

Folkslag

0 +1

+2 +3 +4

+5 +6 +7 +8 +9 +10

Bonus till Sociala förmågor.

Bakgrund Berättelsekrok Naivitet Avtrubbning

Kraften (väg) Väg:__________________________ Nivå Stormästare Jedimästare

Jediriddare

Padawan Yngling

Prövning

  10   9 8   7    6   5   4   3   2   1 0

De fem vanorna: Meditation, Stridsträning, Medlande, Medvetenhet, Självdisciplin. De fem dogmerna: Fred, Kunskap, Harmoni, Lugn, Kraften.

Anteckningar

De fem karaktärsdragen: Pålitlighet, Objektivitet, Ödmjukhet, Tålamod, Visdom.

De fem sanningarna: Förpliktelse, Heder, Lärande, Uppoffring, Vägledning.

Fysiska

Kraft

KROPPSBYGGNAD Styrka* Uthållighet* Tålighet (hetta) Tålighet (köld) Tålighet (gifter) Tålighet (strålning) Tålighet (sjukdomar)

Balans

KOORDINATION Avståndsvapen Hoppa Kasta Klättra Lasersvärd Närstridsvapen Obeväpnad strid Simma

Frihet

RÖRLIGHET Fingerfärdighet Reaktion* Smyga Undvika Utbrytarkonst

KONTROLL Magnitud

Tomhet

Använd

o o o o o o o o o oMentala (

) 

VILJESTYRKA

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

Beslutsamhet* Meditation Motstå (Frestelser) Motstå (Hot) Motstå (Övertalning) Resistens

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ] ](

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ] ]Genomsöka Jetpack Markfordon Pilot Rida Sensorer Spåra Svävarfordon Vapensystem

) 

UPPFATTNING

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

Gömma Hörsel Läppläsning Lukt Syn Överblick*(

SKÄRPA

(

OOOOO OOOOO o [ Kraft

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

) 

FÖRÄNDRING

]

Magnitud

Permanent

O O O O O O O O O O

Använd

o o o o o o o o o o(

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

OOOOO OOOOO o [

](

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

OOOOO OOOOO o [

](

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

](

) 

OOOOO OOOOO o [ Kraft

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

]

Permanent

O O O O O O O O O O

Kunskap VISDOM Folkslag & Kulturer Gifter & Droger Historia & Legender Lag & Byråkrati Medicin & Kirurgi Mystik & Kraften Sektorer & planetsystem SpråkSociala (

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

OOOOO OOOOO o [

]

SLUTLEDNING)

Astrogera Datorsystem Sprängteknik Säkerhetssystem Taktik (land) Taktik (rymd) Undersökning Värdera

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

(

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

UTSTRÅLNING Hota/skrämma Framföra Ledarskap Övertyga(

) 

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

MANIPULATION) 

Dupera Köpslå Förföra Förhöra Undervisa Förklädnad

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

] ]

(

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

KREATIVITET) 

INSIKT) 

Förfalska Första hjälpen Musik Reparera/teknik Skapa Spel & Dobbel Överlevnad

OOOOO OOOOO o [

]

]

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

Empati Etikett ( ) Etikett ( ) Etikett ( ) Genomskåda Se sociala samband

OOOOO OOOOO o [

OOOOO OOOOO o [

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [ OOOOO OOOOO o [

] ]

OOOOO OOOOO o [

]

OOOOO OOOOO o [

]

VARSEBLIVNINGMagnitud Använd

o o o o o o o o o o

(

(

) 

OOOOO OOOOO o [ Kraft

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

]

Permanent

O O O O O O O O O O

Tidsintervaller År Månader Veckor Dagar Timmar Minuter Rundor Omedelbar

(

Härledda värden Sårtröskel: Kroppsbyggnad +5 (+1 per nivå i Uthållighet) Livsvilja: Viljestyrka +5 (+1 per nivå i Beslutsamhet) Initiativ: Rörlighet + Uppfattning (+1 per nivå i Överblick) Manöver: Rörlighet + Viljestyrka (+1 per nivå i Reaktion) Skadestegring: +1 Per nivå i Styrka eller +1 per nivå i stridsfärdighet Fokus: Väg +5 Öde: Kreativitet Kontroll: Utstrålning Varseblivning: Insikt Förändring: Visdom

Beväpning Vapen

Träffa

Skadevärde

Modif.*

Egenskaper

*GernegativmodifikationtillInitiativochManöver

Rustning Rustning

Skydd

Modif.* Egenskaper

*GernegativmodifikationtillInitiativochManöver

Stridsvärden Initiativ: [   ] Manöver: [   ] Skadestegring: [   ]

Modifikation för Vapen&Rustning Modifikation för Vapen&Rustning Modifikation för Vapen&Rustning

Skador/Sår Sårtröskel: [ [

Livsvilja: Sår: [

]                                                           ][

1  » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 »

][

Välmående ]

]__________ Avdrag 0 –3 –6 –9 –12 –15 –18 –21 –24 –27 –30 –33

Permanenta skador

Besvärad Stressad Förtvivlad Katatonisk

  _______________________   _______________________ _______________________   _______________________

Fokus

» » » »

–2 –5 –10 – 20

Öde

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF