Thematip De letterschuif

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Thematip De letterschuif...

Description

veilig leren

lezen

Thematip bij kern 1 De letterschuif

Auteur: Josée Warnaar

Maanversie en raketversie

In kern 1 ervaren de kinderen het wonder van le-

Voor de letterschuif zijn twee soorten letterstroken

zen en spellen. Zij ontdekken dat er met enkele

gemaakt. Er is een maanversie (werkblad 2) en een raketversie (werkblad 3). Voor de maanletterstroken

letters al heel veel woorden samengesteld en ge-

zijn de acht letters gebruikt die in kern 1 geleerd zijn:

lezen kunnen worden. Kinderen willen deze nieu-

m, r, v, i, s, aa, p, e. De raketletterstroken bevatten

we vaardigheid graag demonstreren. Daarom ma-

ook de letters die de kinderen extra kunnen leren: oo, o, k, n.

ken zij in de laatste week van kern 1 een feestelijk

Bepaal van tevoren welke kinderen de maanletter-

versierde letterschuif. Met deze letterschuif kun-

troken en welke kinderen de raketletterstroken in hun letterschuif gaan gebruiken.

nen zij allerlei woorden maken; ze gebruiken daar-

Lesbeschrijving

bij de letters die ze net geleerd hebben. Dat is leuk

Benodigde materialen

om thuis te laten zien!

æ Werkblad 1: voor alle kinderen, afgedrukt op stevig papier in vrolijke kleuren æ Werkblad 2: voor alle kinderen met een ster- of een maanaanpak, afgedrukt op stevig geel papier æ Werkblad 3: voor alle kinderen met een raket- of zonaanpak æ Werkblad 4: voor alle kinderen, afgedrukt op stevig oranje papier æ Papier om versieringen uit te knippen æ Prikpennen en prikmatjes æ Scharen en lijm æ Een voorbeeld van een letterschuif

Inleiding Maak zelf een voorbeeld van een letterschuif. Hang deze letterschuif met behulp van magneetjes op het bord. Leg uit dat dit een letterschuif is en dat je met zo’n letterschuif heel veel woorden kunt maken en lezen. Doe voor hoe je een woord maakt en laat een van de kinderen dit woord lezen. Daarna mogen enkele andere kinderen woorden maken en lezen.

1 Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

De kinderen gaan nu zelf een letterschuif maken.

Vervolgens wordt de strook waar de minste letters op

Deel de benodigde materialen uit en maak met de

staan in de middelste gleuf gestoken: eerst door de

kinderen de letterschuif.

onderste gleuf naar voren en dan door de bovenste gleuf naar achteren.

Werkwijze 1 Laat de kinderen de zes lijntjes op werkblad 1 openprikken. Zo ontstaan er zes gleuven in werkblad 1. 2 Laat werkblad 1 mooi versieren. 3 Laat de letterstroken van werkblad 2 of 3 uitknippen en daarna de oranje stroken van werkblad 4. 4 Aan de boven- en onderzijde van elke letterstrook wordt een oranje strook geplakt. 5 Daarna worden de letterstroken in de letterschuif geschoven.

Op dezelfde manier wordt de laatste strook in de meest rechtse gleuven gestoken. De letterschuif is nu klaar.

Opdrachten met de letterschuif 1 Laat de kinderen een woord bedenken met hun letterschuif en schrijf deze woorden in een rijtje op het bord. Laat de woorden lezen. 2 Laat de kinderen in tweetallen woorden maken: één kind maakt een woord, het andere kind leest dit Vraag aan de kinderen op welke letterstrook de mees-

woord. Daarna de rollen omdraaien.

te letters staan. Steek deze strook in de meest linkse, onderste gleuf; van achteren naar voren.

Aan het eind van kern 1 nemen de kinderen hun letterschuif mee naar huis. Zo kunnen ze thuis laten zien dat ze met de geleerde letters al veel woorden kunnen maken en lezen.

Steek deze strook daarna door de bovenste gleuf weer naar achteren. De eerste letterstrook kan nu heen en weer geschoven worden. Aan de voorkant van de letterschuif is dan altijd maar één letter te zien.

2 Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

werkblad

1

3 Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

werkblad

o

m r v s p maan: linkerstrook

Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

o

2

o

i m aa r e s p

maan: middenstrook

maan: rechterstrook

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

o

m r i m v aa r s e s p oo p k o k n n werkblad

o

raket: linkerstrook

Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

3

o

raket: middenstrook

raket: rechterstrook

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

werkblad

o

o

o

o

o

o

Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif

4

© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF