Toets WO Schrift, Veiligheid en Bestuur in de

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Middeleeuwen
Share Embed Donate


Short Description

Download Toets WO Schrift, Veiligheid en Bestuur in de...

Description

Toets W.O. Schrift, Veiligheid en Bestuur in de Oudste Tijd, Oudheid en Middeleeuwen Naam: …………………………………………………………………………Nr. …………

…. / 40

1. De tijdslijn

….. / 10

a) Teken een tijdslijn en duid het jaar “0” aan. b) Noteer de historische periodes (oudste tijden, oudheid en middeleeuwen) op de tijdlijn met hun juiste begin- en einddatum. c) Duid aan - met een pijl - in welke periode volgende materialen en constructies werden gebruikt door ze met een lijntje te verbinden.

1

2. Verbind de afbeeldingen uit kolom A en met de afbeeldingen uit dezelfde historische periode uit kolom B. ….. / 5 Kolom A

Kolom B

2

3. Het schrift: benoem de tekening en noteer uit welke historische periode ze komt. ….. / 8

Tekening

Naam

Periode

3

4. Geef 3 verschillende functies waarvoor de mensen in de prehistorie vuur gebruikten? …. / 3 ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

5. Bestuur

…. / 4

a) In de middeleeuwen waren niet alle mensen gelijk. Hoe werd de structuur van deze maatschappelijke indeling in de middeleeuwen genoemd?

---------------------------------------------------------

b) Teken de structuur van de middeleeuwse samenleving en noteer hierbij de volgende standen: geestelijken, de adel en de boer.

4

6. Zijn deze uitspraken juist of fout, omcirkel je antwoord en leg kort uit. …. / 10

Boeken waren goedkoop in de middeleeuwen.

Juist

fout

In de Oudste Tijden waren de mensen allemaal gelijk.

Juist

fout

Vuur diende in de oudste tijden enkel om eten te koken.

Juist

fout

Een vuurboog werd gebruikt om dieren te doden.

Juist

fout

Een vuursteen werd gebruikt om dieren te doden.

Juist

fout

In het Romeinse Rijk konden er meer mensen lezen en schrijven dan in de Middeleeuwen.

Juist

fout

5

Een aquaduct was belangrijk voor de verdediging van de Romeinse steden.

Juist

fout

Het Latijnse alfabet vormde het schrift in de oudheid.

Juist

fout

De schildpad-formatie was een strategie van het Romeinse leger.

Juist

fout

De mensen in de middeleeuwen gebruikten parfums op de stank van de pest te camoufleren.

Juist

fout

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF