January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download ...

Description

Enough is enough! A government of the people, for the people and by the people, shall not perish from earth! Abraham Lincoln, the Gettysburg Address, November 19, 1863 Legitimiteten av en sann regering av folket vilar på främjandet av det allmänna bästa av alla i samhället. Tyvärr har i många år regeringar i Europa och USA speciellt främjat välbefinnandet av ett växande och världsdominerande finans- och bankimperium, istället för den allmänna välfärden för sitt folk. Nu när imperiet, med sina huvudcentra i London och Wall Street, har blivit bankrutt p.g.a. sina spekulativa spelvanor, börjar det ge order till regereingar för att rädda den. Det använder övernationella institutioner som EU, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden/IMF för att beordra suveräna nationer att skära ner på levnadsvillkoren för sin befolkning, sälja (privatisera) sina tillgångar och pantbelåna ungdomarnas och kommande generationers framtid. Allt detta för att spara pengar för att hjälpa finansspekulanterna och bankirerna. Men systemet går inte att rädda!

Glass-Steagall-lagen: Separera spekulation från den reala ekonomin

Folk idag, särskilt ungdomar, har sagt "enough is enough!". Vi kommer inte att acceptera eran dumma politik. De politiker som inte hör folkets röst och agerar däran, kommer att möta samma öde som Tunisiens diktator Ben Ali och Egyptens Hosni Mubarak. Idéer är nyckeln till alla lyckade revolutioner för att upproret inte förvandlas till en vildsint och anarkistisk mobb. Riktiga lösningar finns redan och är tillgängliga (se nedan). Regeringar och folkets representanter måste få en upplyftande spark för att vakna och agera för de legitima kraven från folket. De politiker som redan arbetar ärligt för lösningen bör få stöd och uppmuntran att arbeta hårdare.

En lösning för alla nationer Lösningen som vi, medlemmar i den internationella LaRoucherörelsen, har kämpat

för politiskt i många år kan kort sammanfattas i de följande punkterna: Stoppa bankstödsoperationer med skattebetalarnas nutida och framtida resurser: Nationer idag skuldsätter sig, som läget i Grekland, Spanien, Irland, Portugal och även USA visar, för att betala bankernas och finansbolagens spekulationsförluster. - Stoppa kraven på åtstramning som IMF:s våldtäktsmän kräver från Grekland, Spanien och de andra nationerna. Även i andra nationer vidtar regeringar hårda åtstramningsåtgärder under ursäkten att spara pengar för att lösa bankernas finanskris. Åtstramning löser aldrig ekonomiska kriser. Tvärtom leder åtstramning genom stopp på investeringar i infrastruktur, sjukvård, skolor, industrier osv., till högre arbetslöshet, färre skattebetalare och fattigare konsumenter. Detta i sin tur förvärrar krisen i den reala ekonomin.

- Lagstifta för att separera finansspekulation från riktiga bankverksamheter. Genom avregleringar i finans- och banksystemet under de senaste 40 åren gjordes det möjligt för banker att bli spelare i finanskasinot. På så sätt blir nationen och staten skyldiga att rädda bankerna, när de råkar illa ut. Med en separation av banker och finansbolag behöver staten inte ge insättningsskydd till spekulanter. Banker får bli banker och inget annat (in- och utlåning till realekonomiska investeringar). Ett viktigt steg har tagits att återinföra denna lagstiftning, som hette GlassSteagall Act från år 1933 i USA. Denna lag stoppade bankernas kontroll över USA:s ekonomi och gjorde det möjligt för president Franklin Delano Roosevelt att återbygga USA:s ekonomi från depressionen. Återinförandet av Glass-Steagall (som blev avvecklad 1999 för att låta bankirerna spela fritt) finns nu som ett lagförslag i amerikanska kongressen. Den introducerades av den demokratiska kongressledamoten Marcy Kaptur (House Resolution HR 1489) och har fram till 31 maj fått 13 kongressmän som medsponsorer. Det måste bli en omröstning före den 4 juli i kongressen. Denna lag kan bli en modell för hela världen. - Skapa statliga krediter för att bygga infrastruktur (höghastighetståg, vägar, bostäder, energi- och vattensystem), sjukvård,

utbildning och vetenskapliga forskningsprojekt. I stället för att trycka pengar och betala spekulationsskulder som regeringar i USA och EU har gjort de senaste 3 åren, kan dessa stater använda sin suveräna ekonomiska rätt att skapa tusentals miljarder i krediter för att finansiera produktiva projekt för att skapa miljontals nya arbetstillfällen för ungdomarna speciellt. Modellen är Franklin Roosevelts New Deal. Kom ihåg att medan USA återuppbyggde sin ekonomi genom en reglerad bank- och finansmarknad och statliga krediter på 1930talet, gick Europa åt andra hållet med fascistisk åtstramning och militärdiktatur. Det kan hända igen. - Stoppa finansiell spekulation i viktiga mat och råvaror. Vi har en matkris i världen som har drabbat de fattigaste nationerna hårdast av två anledningar: 1. brist på investeringar i jordbruk och vatteninfrastruktur i hela världen, 2. att alla pengar som trycks och ges till banker inte används i produktiva projekt utan till att tjäna pengar på pengar genom spekulation i matvaror och råvaror. För detaljerad information och videomaterial om alla dessa punkter, se våra hemsidor nedan. Hussein Askary Email: [email protected]

Så funkar ett sunt banksystem: Investera i landets utveckling

___________________________________________________ LaRoucherörelsen i Sverige: www.larouche.se

E-post: [email protected]

Tel: 08- 983010

In English: www.larouchepac.com

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF