Uppdrag 3 - WordPress.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Oceanografi
Share Embed Donate


Short Description

Download Uppdrag 3 - WordPress.com...

Description

Introduktion Statsministern i Sverige vill att Sverige återigen ska bli den stormakt den var förr i tiden. Med hjälp av en tidsmaskin kommer ni att färdas tillbaka i tiden för att skaffa er information om hur Sverige den gången blev så stort och mäktigt. Ni kommer att tilldelas olika roller. Målet är att ni ska bli experter som ska hjälpa statsministern att skapa StorSverige. Varje uppdrag kommer att redovisas, skriftligt eller muntligt, i en ”Loggbok” som ni skapar på Unikum. Slutprodukten i detta arbetsområde är en pjäs. I den ska ni ansvara för varsin scen. Den information ni har skaffat på er tidsresa ska spelas upp för statsministern. Pjäsen kommer att ha åtta scener och varje grupp ansvarar för en scen. I varje scen ska det ingå ett ordspråk – se uppdrag ”Ordspråk och talesätt”.

Uppdrag 1 (Ge) Individuell uppgift Brev från Statsministern Hej kära medborgare, då jag statsministern vill att Sverige ska bli större har jag bestämt att utöka vårt landområde så vi blir en stormakt igen. Jag ger därmed dig innan ni reser i uppdrag att kartlägga Norden: 1. Du ska ta fram en tom karta över Norden! 2. Sen ska du rita ut växtligheten i Norden! 3. Du ska rita ut landsgränser, de största bergen, sjöarna, floderna och hav. Dessa ska namnges! 4. Sen ska du även rita ut ländernas huvudstäder och namnge! 5. Nu ska du bara koncentrera dig på Sverige, rita ut alla landskap med tillhörande större städer och namnge! Färdig karta ska sättas upp på väggen så ni kan hitta vart ni ska åka med skeppet. Hjälpmedel: länkar på hemsidan Tidsåtgång: 3 timmar Nyckelord: vegetation, landskap, stad, flod, hav, sjö, berg, länder, Norden Länkar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden http://www.ne.se/enkel/norden http://www.ne.se/enkel/sverige http://www.ne.se/enkel/norge http://www.ne.se/enkel/danmark http://www.ne.se/enkel/finland http://www.ne.se/enkel/island

Uppdrag 2 (Ge) Gruppuppgift Brev från Statsministern Hej igen kära medborgare, innan ni hoppar på tidsmaskinen så behöver få en rapport i loggboken på hur: 6. Sveriges och övriga nordens kultur- samt naturlandskap ser ut, vilka likheter och skillnader har de och hur utbrett är det! 7. Befolkningsfördelningen ser ut i Norden, varför är det fördelat på detta sätt och vilka konsekvenser kan det få! Rapporten, muntligt eller skriftligt, ska läggas upp på allas unikum i loggboken när den är klar! Hjälpmedel: länkar på hemsidan Tidsåtgång: 2 timmar Nyckelord: Kulturlandskap, Naturlandskap, befolkningsfördelning Länkar: http://www.ne.se/enkel/sverige http://www.ne.se/enkel/norge http://www.ne.se/enkel/danmark http://www.ne.se/enkel/finland http://www.ne.se/enkel/island

Uppdrag 3 (Hi) Gruppuppgift Brev från Statsministern Hej kära medborgare, tack för de senaste två uppdragen det har hjälpt en hel del till mina planer att utöka våra landområden. Jag behöver dock se på oss historiskt och vår långt bortgångna stormaktstid. Nu behöver jag: 8. Att ni tar fram era kartor igen som ni ritat på och nu vill jag att ni markerar hur stora vi blev under stormaktstiden! 9. Sedan behöver jag en rapport i loggboken på hur utbytet av handelsvaror, språk och kultur såg ut! 10. I rapporten ska du också titta på hur levnadsvillkoren såg ut och göra en jämförelse med idag! Rapporten, muntligt eller skriftligt, ska läggas upp på allas unikum i loggboken när den är klar! Hjälpmedel: föreläsning och länkar på hemsidan Tidsåtgång: 3 timmar Nyckelord: stormaktstiden, medeltiden, hansan, sturarna, Margareta, Birgitta, handel, språk, kultur, levnadsvillkor Länkar: http://www.ne.se/enkel/stormaktstiden http://www.ne.se/medeltiden/sverige-under-medeltiden-1000-1523 http://www.ne.se/enkel/hansan http://www.ne.se/enkel/sture?i_h_word=sturarna http://www.ne.se/enkel/margareta?i_h_word=drottning%20margareta http://www.ne.se/enkel/birgitta http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/livet-pa-landet-och-istaden-1500-1776#

Uppdrag 4 (Hi) Individuell uppgift 11. Brev från Statsministern Bra arbetat mina kära medborgare, nu måste vi se på hur staten växte fram i Sverige för att jag ska kunna bilda en så bra stat som möjligt. Så jag vill att ni:

Gör en enskild rapport i loggboken om statens framväxt i Sverige, från Stockholms blodbad till Gustav Vasa och hans söner!

Rapporten, muntligt eller skriftligt, ska läggas upp på unikum i loggboken när den är klar! Hjälpmedel: länkar på hemsidan Tidsåtgång: 3 timmar Nyckelord: staten, Stockholms blodbad, Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Länkar: http://www.ne.se/enkel/stockholms-blodbad?i_h_word=stockholms%20blobad http://www.ne.se/enkel/gustav-vasa http://www.ne.se/enkel/erik-xiv http://www.ne.se/enkel/johan-iii http://www.ne.se/enkel/karl-ix

Måttriktigt! Du vet att det är viktigt att mäta rätt på kartan, annars seglar man fel. Du ska beräkna skalan på er karta. Metod: 12. Mät avståndet mellan Helsingfors och Stockholm på kartan. 13. Ta reda på det verkliga avståndet. 14. Omvandla kartmåttet och verklighetsmåttet till samma enhet. 15. Dividera avståndet i verkligheten med avståndet på kartan (verklighet/karta) 16. Svaret är skalan. Skala skrivs ”1:svaret” 17. Beräkna hur lång tid det tar att segla mellan Helsingfors och Stockholm. Båten seglar med farten 15 knop. Skeppet seglar dygnet runt så länge vinden blåser. 1 knop = 1,8 km/h 18. Skriv dina svar och redogör för dina uträkningar i ett dokument som du lägger på unikum Enskild uppgift. Tidsåtgång: 1 timme Nyckelord: skala OBS! Inga länkar finns på hemsidan. All information finns i den här texten.

Uppfinningen! Gruppen kommer till den lilla holmen Kuggören i Östersjön. På holmen bor en fyrvaktmästare som är en lite underlig kuf. Fyrvaktmästaren heter Anders Polhem och är ättling till den berömde Christopher Polhem. Anders har rest mycket i världen och han har lärt sig mycket på sina resor. Nu på äldre da’r så nöjer sig Anders med att läsa böcker, där han bor alldeles ensam på holmen. Anders älskar att läsa böcker. Genom sina resor och sina böcker har Anders blivit bekant med en fascinerande ny idé som heter elektricitet. Anders berättar för er om elektricitet. Han vill att ni ska förstå så mycket som möjligt om elektricitet, för sedan vill Anders ha hjälp av er äventyrare att bygga ett elektriskt, blinkande fyrtorn – det första i världen. 19. Börja med att rita in på kartan var ni är! Skriv in namnet på ön om ni inte redan gjort det. 20. Skynda er sedan för att träffa Anders. Han sitter i sin stuga bredvid fyrtornet, på en stol. Sätt er på golvet runt Anders och lyssna på vad han kan berätta om elektricitet. 21. Sedan går ni tillbaka till ert skepp och läser all information om elektricitet som Anders har satt ihop i en bild-presentation som han kallar el-lära. I presentationen kan ni själva träna på olika elektriska lösningar. 22. Sedan går ni till skeppets timmerman, Esa. Bestäm tillsammans med timmerman Esa en dag som ni kommer till honom och tränar på att bygga olika elektriska kretsar och så kanske ni till slut får ihop ett blinkande fyrtorn. Hjälpmedel: Anders berättelse, en power-point om el-lära samt lab-material. Tidsåtgång: 5 timmar Nyckelord: ström, spänning, seriekoppling, parallell-koppling, komponenter

Hjälp!

Stiltje!

Skeppet kan inte segla vidare eftersom det är stiltje på havet. Stiltje betyder att vinden inte blåser. Segelskutan måste vänta tills det börjar blåsa igen. Så långt du kan se, så är det hav. Skeppet är mitt ute i Östersjön. Solen skiner på skeppet och besättningen. Solens strålar glittrar i den spegelblanka havsytan. Du känner strålarna bränna mot huden. Du börjar fundera på vart all denna energi som solen skickar ner mot Jorden tar vägen. I en låda i ett skåp inne i kajutan hittar du en teckning på en näringsväv från Östersjön. Du funderar över hur solenergin som strålar ner mot havet kan tas upp av levande organismer och omvandlas och du fyller i detta på bilden. 23. Du ska läsa texten om energi och energiomvandlingar 24. Du ska fylla i energiformerna i bilden. Energiformerna är ”strålningsenergi”, ”kemiskt lagrad energi”, ”rörelse-energi”, ”värme”. 25. Lägg in din bild på UNIKUM. Hjälpmedel: power-point om energi och energiomvandlingar Nyckelord: fotosyntes, strålningsenergi, kemisk energi, värmeenergi, rörelseenergi Tidsåtgång: 1 timme

Maten är slut! Maten har tagit slut! Ni måste hämta er mat ur havet. 26. Äventyrarna hjälps åt med att undersöka vilka djur och växter som lever i Östersjön. 27. Ni ritar sedan en näringsväv så att ni ser hur djuren och vattenväxterna beror av varandra. 28. Skriv sedan varsitt brev till kung Karl XII där ni berättar vilka arter ni ber att få fånga för att äta och förklara hur ni ska göra för att skada så lite som möjligt i ekosystemet i Östersjön. Tänk på din roll när du skriver brevet. Hjälpmedel: länk till forskning.se på hemsidan Tidsåtgång: 3 timmar Nyckelord: näringsväv

Vattnet håller på att ta slut! Ni har lämnat Kristiansand och är på väg mot Danzig när ert vattenförråd tar slut. Äventyrarna undersöker vattnet i Kattegatt och utanför Bornholm och längs den nordtyska kusten för att för att se om ni kan hitta bra dricksvatten. Sedan sparar ni denna viktiga information på er karta. 29. Var och en läser om vatten i power-pointpresentationen VATTEN. 30. Var och en gör uppgifterna som hör till presentationen. Lägg in svaren i UNIKUM. 31. Markera på er karta var det är saltvatten och brackvatten och markera några bra platser längs den nordtyska kusten där ni kan fylla på ert vattenförråd. Tänk på att välja vattenförråd där vattnet är rent. Ni kan t ex inte hämta vatten nära städer och byar eftersom vattnet då är mycket förorenat av avföring och annan smuts. Hjälpmedel: power-point om vatten Nyckelord: sötvatten, brackvatten, saltvatten, vatten Tidsåtgång: 50 min

Mötet med ett nytt land Efter en storm blir ert skepp skadat och ni går i land på okänd mark. Ni kan inte bestämma er om hur ni ska fortsätta er resa. Ska ni utforska detta okända land eller ska ni reparera ert fartyg och bege er iväg mot nya mål igen? Ni måste fatta ett beslut som gruppen kan vara överens om. 32. Förklara vad demokrati är och hur olika beslut kan fattas. Fatta ett beslut om er fortsatta resa och förklara hur ni kom fram till detta, samt varför ni just valde det beslut. X? Hjälpmedel: Föreläsning, faktatext. Nyckelord: Demokrati, beslutsfattning. Tidsåtgång: 50 min.

Uppdrag i svenska - Ordspråk och talesätt - år 6 Det finns en mängd ordspråk och uttryck som handlar om vatten. Gör nu så här: 33. Välj ett av dem att jobba med. 34. Ta reda på vad ordspråket eller uttrycket faktiskt betyder. Anteckna detta i ett dokument på din dator. 35. Rita/måla nu ordspråket eller uttrycket. 36. Sätt ihop din text om ordspråket eller uttrycket tillsammans med din text och sätt upp på anvisad plats i korridoren. Enskild uppgift Nyckelord: ordspråk, talesätt och uttryck Tidsåtgång: en timme

Alla bubblor brister. Många bäckar små blir en stor å. Att be den girige om något är som att gräva en grop i vatten. Den som tar sig vatten över huvudet, får det lätt i öronen. Det är droppen som får bägaren att rinna över. Gör som havet – våga! Man ska inte gå över ån efter vatten. Rikedom är som havsvatten, ju mer man dricker av det, ju törstigare blir man. Bara döda fiskar följer strömmen. Bättre att stämma i bäcken än i ån. Droppen kan urholka stenen. Du kan inte ta dig an havet före sjön. Har man tagit fan i båten får man ro honom i hamn. I de lugnaste vatten går de fulaste fiskarna.

Ingen ko på isen. Kasta inte yxan i sjön. Klaga inte över för lite vind – lär dig att segla. Ropa inte hej förrän du är över bäcken. ankdamm bakom flötet bränna sina skepp en droppe i havet fiska efter något få någon/något på rätt köl få på båten få sina fiskar varma gjuta olja på vågorna ha vind i seglen kasta pengar i sjön vända kappan efter vinden ute på djupt vatten trampa vatten Du kanske kan fler?

Uppdrag i svenska år 6 under hela arbetsområdet (vecka 13-18) Det finns barn på skeppet som behöver lära sig nya ord, framför allt ord som har att göra med havet, skeppet och livet runt dem att göra. Du lovar dem att hjälpa dem med detta. Så fort som du lär dig själv ett nytt ord under arbetsområdet ska du göra följande: 37. ta reda på vad ordet betyder; använd NE.se eller synonym.se. 38. spela in din röst på mobil eller dig själv i iMovie då du talar om vilket ord du lärt dig och vad det betyder. SPARA din inspelning. 39. Då du samlat på dig minst 20 ord ska du lyssna på det du spelat in. Skapa sedan en Power Pointpresentation av de ord du samlat på dig. Presentationen ska vara i alfabetisk ordning. Du låter ord, bild och text (skriven eller talad) visa vad orden betyder. Så här kan det se ut:

STILTJE

ORDBOK ÖSTERSJÖN Ord från hav, skepp och livet runt dem

När det är vindstilla och havet ligger alldeles lugnt, utan minsta vågrörelse.

Då du är färdig med uppdraget lägger du din Power Point på Unikum. Tidsåtgång: 5 minuter per dag samt 3 timmar till presentationen.

Besättningen mår inte bra! Skriv ett brev till kocken på skeppet! Många ombord börjar visa upp symptom på bristsjukdomar (sjukdomar som uppstår om man äter enahanda kost). Varken skeppskocken eller kapten förstår att sjukdomarna beror på den dåliga maten. 40. Du har fått i uppgift att sätta samman ett dokument med riktlinjer och direktiv för hur de ska ge människorna ombord näringsriktig mat som gör dem friska. Enskild uppgift Tidsåtgång: en timme Nyckelord: balanserad kost, näringsriktig kost, tallriksmodellen. För länkar gå in på hemsidan!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF