Utvecklare/Mentor Arbetslivserfarenhet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Utvecklare/Mentor Arbetslivserfarenhet...

Description

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

Utvecklare/Mentor Mats Larsson 0733-491101 [email protected]

Arbetslivserfarenhet Uppdragshistorik 2014 Januari – Nu eHälsomyndigheten Mjukvaruarkitekt – Systemutvecklare - Mentor Utveckling och förvaltning av eHälsomyndighetens integrationstjänster. Projekt och förvaltning sker i en agil miljö med Kanban/Scrum. Teknisk miljö: SOA.JBoss, Java EE, EJB, JSP, Spring, Struts, Wicket, GWT, Hibernate/JPA, Oracle, Shbboleth, git, Maven, Ant, WebServices, RIV, Unix, JAAS, RIV, SAML

2010 Juni – 2013 December Mentor - Systemutvecklare

Apotekens Service AB

Utveckling och förvaltning av Apotekens Service integrationstjänster. Teknisk miljö: SOA.JBoss, Java EE, EJB, JSP, Spring, Struts, WebServices, Wicket, Hibernate/JPA, Oracle, Maven, Ant, CVS. Unix 2008 juli – 2010 Maj Apoteket AB (Tieto) Designer - Systemutvecklare Utveckling av Apoteket ABs integrationstjänster. Arbetade tidvis som scrummaster. Teknisk miljö: WebLogic, Java EE, EJB, JSP, Spring, Struts, Hibernate/JPA, Oracle

1

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

2008 Februari – 2008 juni Designer – Systemutvecklare

Kanal5.se

Utveckling av ny funktionalitet på kanal5.se, bl. a en mobilportal. Teknisk miljö: JBoss, Java, JSP, EJB, Java ME, Subversion, Maven, Liferay, MySQL

2007 maj – 2008 februari Designer – Systemutvecklare

Naturvårdsverket

Vidareutveckling av Naturvårdsverkets system Rovdjursforum. Teknisk miljö: WebLogic Server, EJB, JSP, Servlets, GIS

2006 juni – 2007 april Designer – Systemutvecklare

Unibet

Utveckling av spelmotor och backend-system för web-baserad vadslagning. Teknisk miljö: WebLogic, Java, EJB, Spring, Hibernate, Maven

2006 mars – 2006 maj Designer – Systemutvecklare

Banctec/Nordea

Leverera ett ärendehanteringssystem till Nordea Teknisk miljö: WebLogic Server, EJB, JSP, Servlets, Ant, XML

2

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

2006 februari – 2006 februari Systemutvecklare

Banctec

Migrering av ärendehanteringssystem WebLogic/JBoss. Teknisk miljö: JBoss, WebLogic Server, EJB, JSP, Servlets, Ant, XDoclet, XML

2005 maj – 2006 januari Designer – Systemutvecklare

Alphyra

Utveckling av en ny transaktionsväxel baserat på Open Source-produkter. Teknisk miljö: JBoss, EJB, JSP, Servlets, Ant, XDoclet, XML, LDAP, Oracle, MySQL 2004 april – 2005 april Designer – Utvecklare

Apoteket AB

Utveckling av Apotekets system SALT, SjukhusApotekens LäkemedelsTillverkning. Ett webbbaserat stödsystem för sjukhusapotekens läkemedelstillverkning. Teknisk miljö: WebLogic, EJB, JSP, Servlets, Ant, XDoclet, XML, LDAP, Oracle

2004 februari – 2004 mars Designer – Utvecklare

Apoteket AB

Vidareuteckling av Apotekets system Partneringångar (PIRR). Ett delsystem som tar emot XMLbaserade recept via web services. Teknisk miljö: WebLogic, EJB, Java, Ant, XML, WebServices

2003 oktober – 2004 januari Fora Systemutvecklare, Systemförvaltare

Förvaltning och vidareutveckling av Foras kundsystem (web-baserat) och intranät. Teknisk miljö: IBM WebSphere, Polopoly, IMB, DB2, JSP, Servlets, Java, Ant

3

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

1997 januari – september 2002 BEA Systems AB Konsultchef – Utbildningschef – Utbildare Utbildare på BEAs produkter och plattformar Tuxedo och WebLogic. I rollen som utbildare har Mats skaffat sig stor erfarenhet av att förmedla och skapa förståelse för en strategi, ett verktyg eller ett programmeringsspråk. Detta gör att Mats fungerar bra som mentor. Under åren 1997 – 2001 arbetade Mats som utbildare (utveckling och administration) i Tuxedo, Jolt, Builder, MessageQ och Weblogic Enterprise. Mats var instruktör på både schemalagda och kundanpassade kurser. Kurserna hölls ibland på engelska om utländska elever fanns närvarande. Under senare delen av denna tid hade Mats även totalansvar för konsult- och utbildningsavdelningen. Teknisk miljö: Tuxedo, WebLogic, C, C++, Java

1997 oktober – 1999 januari Arkitekt – Expertkonsult - Mentor

Riksförsäkringsverket

I projektet Nytt pensionssystem utgjorde Mats stöd för RFVs systemarkitektur och utvecklare när de tog fram den nya plattformen. Teknisk miljö: Tuxedo, C++, IBM DB2

1998 mars – 1998 september PSAB Arkitekt – Designer – Mentor - Systemutvecklare Lanthandelsprojektet. Byggde vidare på erfarenheter från TI-projektet och var postens nya system för postrutiner hos lanthandlare Teknisk miljö: Tuxedo, Jolt, Sybase, Unix/NT, C och Java

1998 februari – 1998 februari Mentor - Systemutvecklare

Telia Handel

Telia FrontOffice, delprojekt för att kapsla in en Sybase-databas med Tuxedo Teknisk miljö: Tuxedo, Sybase, C

4

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

1997 december – 1997 december Mentor – Systemutvecklare

Kommunalarbetareförbundet

Kodgranskning av ett medlemssystem Teknisk miljö: Tuxedo, C

1997 juni - 1998 januari Telia Handel Arkitekt – Designer – Mentor - Systemutvecklare TI-projektet, ett pilotprojekt vars syfte var att skapa en applikation under Tuxedo med kopplingar till stordatormiljöer samt olika databasmiljöer. Teknisk miljö: Tuxedo, Jolt, Sybase, Oracle, Unix/NT/IBM Stordator, C, Java

1997 februari – 1997 september Presale/Konsult

Nocom

Arbetade under denna tid med presale/konsult med BEA Tuxedo. Teknisk miljö: Tuxedo, C/C++

1987 december – 1997 januari Adedata AB Systemutvecklare - Systemförvaltare Systemutvecklare i ett antal olika standardsystem. Ekonomisystem, byggstyrningssystem, projektplaneringssystem, personaladministrativt system samt analysverktyg. Teknisk miljö: C++/ C / COBOL samt Basic.

5

Konsultprofil Utvecklare/Mentor Mats Larsson

Anställningar Havsstranden Konsult AB 2017-01-01 - nu eHälsomyndigheten 2015-03-01 – 2016-12-31 Elvagruppen AB 2006-02-01 – 2015-02-28 RealSense / RealM 2003-04-07 – 2006-01-31 BEA Systems 1997-09-26 – 2002-09-04 Nocom 1997-02-01 – 1997-09-25 Adedata 1987-12-01 – 1997-01-31

Kompetenser Utbildningar/Examen Fil. kand. Matematikerlinjen 1984 augusti – 1987 december. Uppsala Universitet.

Språkkunskaper Svenska och engelska flytande i tal och skrift.

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF