Verben und Präpositionen - Digitální učební materiály ke stažení

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Verben und Präpositionen - Digitální učební materiály ke stažení...

Description

Autor:

Mgr. Jakub Lukeš

Předmět/vzdělávací oblast:

Německý jazyk

Tematická oblast:

Gramatika

Téma:

Vazby sloves

Ročník:

1. – 4.

Datum vytvoření:

Únor 2014

Název:

VY_32_INOVACE_16.2.10.NEJ

Anotace:

Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ.

Metodický pokyn:

Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

Rektionen der Verben • • • •

Verben und Präpositionen Pronominaladverbien Besonderheiten Übungen

Übersicht der Abkürzungen • • • •

N = Nominativ = „1. Fall“ G = Genitiv = „2. Fall“ D = Dativ = „3. Fall“ A = Akkusativ = „4. Fall“

Verben und Präpositionen • Die Verben stehen im Deutschen oft in einer festen Verbindung mit einer oder mehreren Präpositionen.

sich entschuldigen bei + D für + A • Andere Verben stehen zwar ohne Präposition, aber das Verb wird mit dem bestimmten Kasus benutzt.

anrufen + A

Verben und Präpositionen • Die Rektionen der Verben muss man auswendig lernen! • In fast jedem Lehrbuch gibt es am Ende des Buches eine Übersicht von diesen Verben. • Einige Verben kann man auch mit mehreren Präpositionen verbinden.

• Dann muss man folgende Situationen unterscheiden:

Verben und Präpositionen a) Verb mit 2 Präpositionen, die gleiche Bedeutung haben sprechen mit + D oder sprechen über + A b) Verb mit 2 Präpositionen, die andere Bedeutung haben sich entschuldigen bei + D für + A c) Verb mit 2 Präpositionen, die man nicht auf einmal benutzen kann → das Verb hat dann eine ganz andere Bedeutung sich freuen auf + A x sich freuen über + A

Pronominaladverbien sich entschuldigen bei + D für + A Ich entschuldige mich bei dem Lehrer für mein Verhalten.

Frage: Bei wem entschuldigst du dich für dein Verhalten? (Man fragt nach der Person.)

Wofür entschuldigst du dich bei dem Lehrer? (Man fragt nach etwas, z. B. nach einer Sache.)

Pronominaladverbien Frage: Bei wem entschuldigst du dich für dein Verhalten? Dativ von WER

Antwort:

N G D A

wer wessen wem wen

Ich entschuldige mich bei ihm (bei dem Lehrer) für mein Verhalten.

Pronominaladverbien Frage: Wofür entschuldigst du dich bei dem Lehrer? Wo + Präposition woran, worauf, wofür, wonach, worüber usw. Wenn die Präposition mit Vokal beginnt, dann ergänzt man noch -r- → wo + über = worüber

Antwort: Ich entschuldige mich bei dem Lehrer dafür (für mein Verhalten).

Besonderheiten Die festen Verbindungen von Präpositionen und anderen Wortarten betreffen auch die Nomen und Adjektive. Beispiel: sich für etwas/jemanden (A) interessieren aber: Interesse haben/zeigen an etwas/jemandem (D) interessiert sein an etwas/jemandem (D)

Übungen Ergänzen Sie die passende Präposition und Artikel (falls nötig). Wir freuen uns schon ____ ____ Wochenende. auf das Ich interessiere mich _____ Fußball. für Er wartet _____ ihn vor der Schule. auf Lösung

Übungen Ergänzen Sie die passende Präposition. Wo______ habt ihr geschprochen? rüber/von ____ wen denkst du? An

Denk bitte da_______ nach. rüber Wir laden Sie ____ der Party ein. zu

Lösung

Použité zdroje: •

Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF