VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES

January 6, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Architecture
Share Embed Donate


Short Description

Download VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES...

Description

VERG A DER- EN E V E N E M E N T E N L O C AT I E S HA A RL EM E N O M G E V I N G M EET I NG A N D E V E N T V E N U E S I N A ND A R O U N D H A A R L E M

HAARLEM.NL

1

2

Haarlem Marketing

Haarlem, wereldplek met een menselijke maat Haarlem a friendly sized, cosmopolitan city Haarlem is niet groot, wel groots. Haarlem is geen wereldstad, maar wel een wereldplek. Een wereldplek met een menselijke maat. De New York Times schreef: ‘Haarlem, A Classic Dutch City With a Village Feel’. En zo is het ook. De prachtige monumentale binnenstad ademt de sfeer van de Gouden Eeuw en het typische dorpsgevoel is bewaard gebleven. Haarlem is een unieke en inspirerende plek voor uw zakelijke bijeenkomst. Op relatief kleine afstand vindt u alle ingrediënten die nodig zijn voor een geslaagd business event. Van efficiënt ingerichte, historische congres- en vergaderruimten en goede restaurants tot uitstekende overnachtingsmogelijkheden. De locaties en faciliteiten zijn allen kwalitatief hoogwaardig. Haarlem kenmerkt zich tevens door de centrale ligging ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en andere steden in de Randstad. De stad wordt daarnaast omringd door fraaie landgoederen, natuurgebieden en plaatsen als Zandvoort en Bloemendaal. Ook daar bevinden zich uitstekende en sfeervolle locaties om uw meeting te laten plaatsvinden. Ik heet u van harte welkom in Haarlem en omgeving, dé ideale ambiance voor een succesvol congres of geslaagde vergadering! Esther Brasser directeur Haarlem Marketing

Haarlem, not the biggest city but certainly magnificent. While not a metropolis, Haarlem has a real cosmopolitan feel about it. It is a friendly sized, cosmopolitan city. The New York Times wrote: ‘Haarlem, A Classic Dutch City With a Village Feel’. A very apt description indeed. The exquisite, listed historic city centre exudes the atmosphere of the Golden Age while retaining that distinct village feel. Haarlem is a unique and inspiring location for your business gathering. You will find all the ingredients you need here for a successful business event within a relatively short distance. From efficiently equipped historic conference and meeting venues and charming restaurants to excellent accommodation options. All of them high-quality venues and facilities. Haarlem is also characterised by its central location, close to Amsterdam, Schiphol and other cities in Randstad. What’s more, the city is surrounded by fabulous country estates, nature reserves and beach resorts like Zandvoort and Bloemendaal where you can also find excellent, charming venues to hold your meeting. I wish you a very warm welcome to Haarlem and the area, the ideal setting and atmosphere for a successful conference or effective meeting!

Esther Brasser director Haarlem Marketing

3

4

Inhoudsopgave | Contents

Over Haarlem About Haarlem 7 Historie History 9 Kunst & Cultuur Arts & Culture 10 Eten & Drinken Food & Drink 11 Ligging Location 12 Partnerprogramma’s Partner programmes 13 Promotieteam Promotion team 14 Legenda Legend 15

Locaties in Haarlem centrum Venues in Haarlem city centre 1. Amrâth Grand Hotel Frans Hals 2. De JansZalen 3. De Vishal 4. Doopsgezinde Kerk 5. Elout’s Kamer 6. Grand Café Brinkmann 7. Grand Café XO 8. Grote of Sint-Bavokerk 9. Hodshon Huis 10. Hotel Café Restaurant Stempels 11. Jopenkerk 12. Molen De Adriaan 13. Pathé Haarlem 14. Patronaat 15. Philharmonie 16. Stadsschouwburg Haarlem 17. Studio Helmbreker 18. Teylers Museum 19. Wijnkoperij Okhuysen 20. ZAAMEN

17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Locaties aan de rand van het centrum van Haarlem Venues on the outskirts of Haarlem city centre 21. Carlton Square 22. De Lichtfabriek 23. Huis te Zaanen 24. Museum Het Dolhuys 25. Seinwezen 26. Van der Valk Hotel Haarlem

41 43 44 45 46 47 48

Locaties buiten Haarlem Venues outside Haarlem 27. Beeckestijn 28. Claus Hotel & Event Center 29. De Haven van Zandvoort 30. Landgoed Duin & Kruidberg 31. NH Zandvoort 32. Orangerie Elswout 33. SnowPlanet 34. Villa Westend

51 53 54 55 56 57 58 59 60

Bereikbaarheid Accessibility Plattegronden Maps

63 66

Index

70

5

6

Over Haarlem About Haarlem

7

8

Historie | History

Goed bewaarde historische binnenstad Well-preserved historic city centre Historie

History

Haarlem is één van de mooiste oude steden van Nederland. De stad ligt aan de rivier het Spaarne en heeft een prachtige, monumentale binnenstad met veel bezienswaardigheden. Met meer dan 4.000 rijks- en gemeentemonumenten en is Haarlem na Amsterdam de tweede Monumentenstad van ons land. In de goed bewaarde historische binnenstad bevinden zich meer dan 1000 beschermde monumenten.

Haarlem is one of the most beautiful old cities in the Netherlands. The city lies on the river Spaarne and has a stunning historic city centre with many attractions. With over 4,000 municipal and national listed monuments, it is the Netherlands’ second city, after Amsterdam, in terms of listed buildings and monuments. There are more than 1,000 listed monuments in the well-preserved historic city centre.

Aan de Grote Markt, het oudste deel van de stad en ooit toernooiveld van de Graven van Holland, liggen het Middeleeuwse stadhuiscomplex, de Hoofdwacht, de Grote of St. Bavokerk en de Vleeshal. Maar ook elders in de stad zijn talloze monumenten te bewonderen zoals de Waag, de Janskerk, waar het Noord-Hollands Archief is gevestigd, de kloveniersdoelen en de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. Verder telt Haarlem 21 hofjes, waarvan het oudste dateert uit 1395.

Situated in Grote Markt square, the oldest part of the city and once the tournament field of the Counts of Holland, are the medieval town hall complex, the Hoofdwacht (Main Guardhouse), Grote or St. Bavokerk (St Bavo’s Church) and the Vleeshal (Meat Hall). But there are many more monuments to admire across the entire city such as the Waag (Weighhouse), Janskerk (St John’s Church) where you will find the Noord-Hollands Archief (Municipal Archives of Noord-Holland), Kloveniersdoelen (former headquarters of the civic guard) and Kathedrale Basiliek Sint Bavo (St Bavo’s Cathedral) at Leidsevaart. In addition, there are also 21 hofjes (courtyards with almshouses), the oldest of which dates back to 1395.

Een groot deel van deze bijzondere, historische locaties kan ook geboekt worden voor een meeting; van Grote Herenkamer of Regentenkamer tot Gehoorzaal of Kerk.

A large number of these exceptional, historic buildings can also be hired for meetings: from the Grote Herenkamer (Large Boardroom) or Regentenkamer (Regent’s Room) to the Gehoorzaal (Auditorium) or Kerk (Church).

9

Kunst & Cultuur | Arts & Culture

Stad van kunst en cultuur City of arts and culture

10

Kunst en cultuur

Arts and culture

Haarlem is vanouds een stad van kunst en cultuur en op dit gebied is er nog altijd veel te beleven. De Haarlemse podia: Stadsschouwburg Haarlem, Philharmonie, Toneelschuur en poppodium Patronaat bieden een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van toneel, dans, film en muziek. Patronaat en de Philharmonie zijn dé concertzalen van Haarlem. De intieme theaterzaal van de Stadsschouwburg Haarlem is een prachtig decor voor een avondje uit. En Pathé Haarlem biedt een mooie entourage voor een filmavond.

Historically a city of arts and culture, Haarlem still has many cultural attractions to offer. Haarlem cultural and music events venues Stadsschouwburg Haarlem, Philharmonie, Toneelschuur and Poppodium Patronaat provide high-quality theatre, dance, film and music programmes. Patronaat and the Philharmonie are the concert halls in Haarlem. The intimate theatre of Haarlem’s municipal theatre, Stadschouwburg Haarlem, provides a striking backdrop for a night out. And Pathé Haarlem is a lovely place to enjoy a night out at the cinema.

Alle genoemde locaties bieden veel op het gebied van meetings en congressen, waarbij de Philharmonie de meeste mogelijkheden heeft voor grotere congressen. Naast het zakelijk aanbod zijn natuurlijk ook diverse andere programma onderdelen met deze culturele instellingen bespreekbaar.

All the venues mentioned above have a lot to offer in terms of meeting and conference facilities, with the Philharmonie providing the most options for bigger conferences. Apart from the corporate facilities and services offered, a range of other programme options are, of course, also negotiable with these cultural institutions.

In het Frans Hals Museum is veel kunst uit de Gouden Eeuw te zien, waaronder werken van de Haarlemse schilders Frans Hals, Jacob van Ruisdael en Pieter Saenredam. In 2013 wordt in Haarlem het Frans Hals Jaar gevierd ter ere van het 100 jarig bestaan van het Frans Hals Museum. In Teylers Museum, het eerste en oudste museum van Nederland (1784), waant men zich in de 18e eeuw. Teylers Museum is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Dolhuys laat de bezoeker op interactieve wijze kennismaken met de geschiedenis van de psychiatrie. Deze drie musea zijn bij uitstek geschikt voor de wat exclusievere vergaderingen en bijeenkomsten, waarbij private views onderdeel kunnen zijn van het programma.

At the Frans Hals Museum, visitors can enjoy extensive art collections from the Golden Age, including works by Haarlem painters Frans Hals, Jacob van Ruisdael and Pieter Saenredam. Haarlem will be celebrating Frans Hals Jaar in 2013, in honour of the centenary of the Frans Hals Museum. A visit to Teylers Museum, the first and oldest museum in the Netherlands (1784), is like stepping back into the 18th century. Teylers Museum is nominated for inscription on UNESCO’s World Heritage List. Museum Het Dolhuys offers visitors an interactive experience of the history of psychiatry. These three museums are excellent venues for meetings and gatherings of a more exclusive nature, with the option of adding private viewings to the programme.

Eten & Drinken | Food & Drink

Trendy koffiebars en bijzondere restaurants Trendy coffee bars and exceptional restaurants Eten en drinken

Food and drink

Haarlem staat bekend om haar rijke culinaire leven. De stad telt na Maastricht de meeste cafés en restaurants van Nederland.

Haarlem is known for its rich culinary culture. After Maastricht, the city has the most cafés and restaurants in the Netherlands.

Haarlem heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod: van trendy koffiebars en uitstekende lunchrooms tot gezellige borrellocaties en bijzondere restaurants, van eenvoudig tot exclusief. Dat betekent enerzijds dat catering hoogwaardig ingekocht kan worden en anderzijds dat de bezoekers aan uw meeting of congres na afloop heerlijk kunnen lunchen of dineren in de Haarlemse binnenstad.

There is something to suit all tastes: from trendy coffee bars and excellent tearooms to cosy drinking establishments and exceptional restaurants, from simple to exclusive. This means that, on the one hand, you can hire high-quality catering companies to take care of your catering needs and, on the other hand, that guests attending your meeting or conference can enjoy a delicious lunch or dinner afterwards in the city centre of Haarlem.

11

Ligging | Location

Centraal gelegen in een groene omgeving Central location, surrounded by countryside Ligging

Location

De centrale ligging van Haarlem tussen enerzijds Amsterdam en Schiphol en anderzijds prachtige landgoederen, natuurgebieden en badpaatsen als Bloemendaal aan Zee en Zandvoort is ronduit fantastisch. Ook net buiten Haarlem bevinden zich uitstekende mogelijkheden voor uw bijeenkomst.

Haarlem’s central location between Amsterdam and Schiphol, on the one hand, and stunning country estates, nature reserves and seaside resorts such as Bloemendaal aan Zee and Zandvoort, on the other hand, is simply fantastic. What’s more, just outside Haarlem, there is an excellent choice of venues for your gathering.

De vaak in het groen gelegen locaties zijn goed bereikbaar en bieden volop privacy, rust en inspiratie. Het maken van een wandeling of fietstocht tussen programma onderdelen door behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Een combinatie maken tussen ‘stad’ en ‘buitenplaats’ kan natuurlijk ook.

12

These venues, often in the countryside, are easily accessible and offer a tranquil, inspiring environment with plenty of privacy. So walks or bike rides during breaks in the programme are a definite possibility. A combination of ‘city’ and ‘countryside’ is, of course, also an option.

Partnerprogramma’s | Partner Programmes

Genoeg te beleven Plenty to experience Partnerprogramma’s

Partner programmes

Haarlem en omgeving is veelzijdig en dat maakt het aanbieden van partnerprogramma’s en/of entertainmentonderdelen aantrekkelijk. Haarlem Marketing kan u ondersteunen bij het samenstellen van een dag-, middag- of avondprogramma op maat.

There is a wide variety of activities and attractions in and around Haarlem. This makes the provision of partner programmes and/or entertainment parts of the programme attractive. Haarlem Marketing can help you put together a tailor-made day, afternoon or evening programme.

Speciaal voor de zakelijke bezoekers aan Haarlem is het mogelijk om onder leiding van een stadsgids de binnenstad te ontdekken. Met enthousiasme vertellen de gidsen over de geschiedenis, de architectuur en de anekdotes over gebouwen en bewoners. Maar ook een bezoek aan de Haarlemse hofjes, kleine oases van rust, is zeer de moeite waard.

Especially for business visitors, there is the option to explore the city on a guided tour of the historic city centre. Enthusiastic guides give information about the history and architecture of the city and share anecdotes about its buildings and residents. The Haarlem hofjes, courtyards with almshouses and veritable small oases of peace and quiet, are also well worth a visit.

Uiteraard kunt u ook varen over het Spaarne, een bezoek brengen aan de bijzondere musea en podia, deelnemen aan een wijnproeverij, fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland of wandelen over het strand. Kortom, genoeg te beleven en voor ieder wat wils.

You can, of course, also take a sightseeing boat trip on the river Spaarne, visit one of Haarlem’s many special museums and cultural and music venues, take part in a wine tasting session, go for a bike ride in National Park Zuid-Kennemerland or enjoy a lovely walk on the beach. In short, with so many things to see and do, there is something for everyone.

Kijk voor meer activiteiten en informatie op www.haarlem.nl. Heeft u specifieke vragen of wilt u een programma samen stellen dan kunt u contact opnemen met VVV Haarlem T: +31 (0)23 - 531 73 25 of e-mail [email protected]

For more activities and information, visit www.haarlem.nl. If you have any specific questions or if you would like us to help you put together a programme, call VVV Haarlem on T: +31 (0)23 - 531 73 25 or e-mail us at [email protected]

13

Promotieteam | Promotion team

Haarlemse Bloemenmeisjes Haarlem Flower Girls

Promotieteam ‘Haarlemse Bloemenmeisjes’ Al meer dan 50 jaar heeft Haarlem een enthousiast promotieteam: de Haarlemse Bloemenmeisjes. Zij zijn inzetbaar als hostessen tijdens congressen, symposia, evenementen, bedrijfspresentaties, openingen, ontvangsten en andere meetings. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de Haarlemse Bloemenmeisjes in te zetten tijdens uw bijeenkomst neem dan contact op met Haarlem Marketing via T: +31 (0)23 - 571 22 62 of email naar [email protected]

14

Promotion team ‘Haarlemse Bloemenmeisjes’ (Haarlem Flower Girls) Haarlem has had an enthusiastic promotion team for over 50 years: the Haarlemse Bloemenmeisjes (Haarlem Flower Girls). They can be hired as hostesses at conferences, symposiums, events, corporate presentations, inaugurations, receptions and other meetings. To discuss the possibilities of hiring the Haarlemse Bloemenmeisjes for your gathering, call Haarlem Marketing on T: +31 (0)23 - 571 22 62 or e-mail us at [email protected]

Legenda | Legend

Betekenis iconen Guide to the icons used Grootste vergaderruimte (theaterstijl)

Largest meeting room (theatre style)

Grootste vergaderruimte (cabaretstijl)

Largest meeting room (cabaret style)

Aantal vergaderruimten

Number of meeting rooms

Beamer

Audio/video projector

Internet

Internet

Aantal kamers

Number of rooms

Max. aantal personen lunch / diner

Max. number of lunch/dinner guests

Max. aantal personen receptie

Max. number of reception guests

Trouwlocatie

Wedding venue

Condoleancelocatie

Funeral venue

Lift

Lift

Rolstoeltoegankelijk

Wheelchair accessible

Eigen parkeergegelegenheid

Private parking

Nabij openbaar vervoer

Close to public transport links

15

16

Locaties in Haarlem centrum Ve n u e s i n H a a r l e m c i t y c e n t r e

17

De sfeervolle binnenstad van Haarlem kenmerkt zich door de vele monumentale gebouwen, interessante bezienswaardigheden op het gebied van kunst en cultuur, goede cafés en restaurants en karakteristieke winkelstraten. Alle locaties liggen op loopafstand van elkaar. The attractive city centre of Haarlem is characterised by a wealth of historic buildings, interesting art and cultural attractions, great cafés and restaurants, and charming shopping streets. All venues are within walking distance of each other.

18

1. Amrâth Grand Hotel Frans Hals

Sfeer, grandeur en gastvrijheid Atmosphere, grandeur and charm

Amrâth Grand Hotel Frans Hals is een toplocatie voor vergaderingen en workshops in Haarlem. Het 4-sterren hotel ademt sfeer, grandeur en gastvrijheid en staat garant voor persoonlijke service van het hoogste niveau. Het hotel beschikt over 82 luxe hotelkamers een gezellige hotelbar en een vergaderzaal. De multifunctionele vergaderzaal van Amrâth Grand Hotel Frans Hals (max. 20 pers. in U-vorm) biedt alle benodigde comfort en technische ondersteuning. Samen met de service zorgt dit ervoor dat er zeer efficiënt kan worden vergaderd. Centraal gelegen in het hart van Haarlem tussen de gotische Grote of St. Bavokerk en het Spaarne is deze locatie goed bereikbaar met de auto. Parkeren kan in de onder het hotel gelegen parkeergarage de Appelaar. Tel hier de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer bij op en het is duidelijk waarom Amrâth Grand Hotel Frans Hals een ideale vergaderlocatie in Haarlem is!

30

-

1Amrâth Grand Hotel Frans Hals is a top venue for meetings and workshops in Haarlem. This four-star hotel exudes atmosphere, grandeur and charm and offers superior personal service. Facilities include 82 luxury rooms, a cosy hotel bar and meeting room. The multipurpose meeting room (max 20 people, in U-shape) is a fully equipped, comfortable meeting space, with technical support and service provided, enabling you to conduct your meetings very efficiently. Thanks to its central location in the heart of Haarlem between the gothic Grote of St. Bavokerk (St Bavo’s Church) and the river Spaarne, Amrâth Grand Hotel Frans Hals is easily accessible by car. Parking is available in public car park de Appelaar situated under the hotel. Add to this excellent accessibility by public transport and it is instantly clear why Amrâth Grand Hotel Frans Hals is an ideal meeting venue in Haarlem.

✓ 82 60 75 -

- ✓

✓ - ✓

Amrâth Grand Hotel Frans Hals Damstraat 10 2011 HA Haarlem T +31 (0)23 - 518 18 18 [email protected] www.hotelfranshals.nl

19

2. De JansZalen

Stijlvol gerestaureerde ontvangstruimten Stylishly renovated function rooms

De JansZalen zijn twee zeer stijlvol gerestaureerde ontvangstruimten op een historische plek in het hartje van de stad: de Commandeurszaal in de Janskerk en de Regentenkamers in de Janskliniek. De JansZalen zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar geschikt voor bijeenkomsten, ontvangsten, vergaderingen, recepties en uitvoeringen. De JansZalen zijn te gebruiken voor grote, maar ook juist voor wat kleinere gezelschappen. Met name de Regentenkamers lenen zich voor vergaderingen of diners met een besloten karakter.

20

De JansZalen Noord-Hollands Archief Jansstraat 36 - 40 2011 RX Haarlem T +31 (0)6 - 106 255 52 [email protected] [email protected] www.dejanszalen.nl www.noord-hollandsarchief.nl

Op circa 5 minuten loopafstand van zowel de Grote Markt als van NS-station Haarlem hebben de JansZalen een zeer centrale ligging midden in het historische centrum van de stad.✓ 2 ✓

The Commandeurszaal (Commander’s Room) at Janskerk (St John’s Church) and the Regentenkamers (Regent’s Rooms) at Janskliniek (St John’s Hospital), or JansZalen (St John’s Rooms) as they are collectively known, are two very stylishly renovated function rooms in the heart of the historic city centre. They are suitable venues, separate or together, for gatherings, receptions, meetings and performances and are ideal for use by large, but also in particular slightly smaller, groups. The Regentenkamers, especially, lend themselves perfectly to private meetings or dinner parties. Situated within within five minutes’ walk of both Grote Markt square and Haarlem train station, the JansZalen enjoy a very central location in the middle of the historic city centre.

✓ - 250 250 -

- - ✓

3. De Vishal

Omringd door kunst Surrounded by art

De Vishal, ruimte voor moderne beeldende kunst, is uitstekend geschikt voor kleine bijeenkomsten. Gezien de schitterende ligging (aan de Grote Markt) en de prachtige locatie is De Vishal een heel bijzondere plek om uw receptie, diner of bijeenkomst te houden.

De Vishal (Fish Hall), a contemporary visual arts venue, is an excellent choice of venue for small gatherings. Its fantastic location (at Grote Markt square) and wonderful setting makes the Vishal a very special venue for your reception, dinner party or gathering.

Omringd door kunst, in een eeuwenoud monument in hartje Haarlem, kunt u uw gasten een onvergetelijke middag en/of avond bezorgen.

Experience an unforgettable afternoon or evening with your guests, surrounded by art, in this historic building in the heart of Haarlem.

60

-

1

✓ - - 60 80 ✓

✓ - ✓ - ✓

De Vishal Grote Markt 20 2011 RD Haarlem T +31 (0)23 - 532 68 56 [email protected] www.devishal.nl

21

4. Doopsgezinde Kerk

Sober en stijlvol Simple and stylish

22

Doopsgezinde Kerk Frankestraat 24 2011 HV Haarlem T +31 (0)23 - 532 18 83 [email protected] www.vdgh.nl

Midden in het centrum van Haarlem ligt de verscholen Doopsgezinde Kerk, gebouwd in 1683 in Hollands classicistische stijl. De inrichting is sober. De akoestiek is zo goed dat er regelmatig muziekopnames worden gemaakt en concerten gegeven. Er is bijna geen omgevingsgeluid. Dat is ook prettig tijdens conferenties en symposia.

The Doopsgezinde Kerk (Mennonite Church) hidden away in the centre of Haarlem was built in 1683 in the Dutch classical style. The décor is simple. The acoustic is so good that recordings and concerts often take place here. There is almost no background noise. This also makes it good for conferences and symposiums.

Behalve de kerkzaal is ook de Van Braghtzaal te huur. Voor kleinere vergaderingen zijn er diverse stijlkamers uit 1902. De ruime bibliotheek leent zich uitstekend voor vergaderingen of lezingen.

In addition to the church hall, the Van Braghtzaal can also be hired. For smaller meetings there are various period rooms dating back to 1902. The spacious library is also excellent for meetings or lectures.

Parkeergarages De Kamp en De Appelaar liggen op 5 minuten loopafstand. Catering (biologisch en streekproducten) kan worden verzorgd door De Wereld van Jansje, de winkel/lunchroom waar mensen met een beperking werken. Elke zondagochtend is er om 10.30 uur kerkdienst.

Parking garages De Kamp and De Appelaar are 5 minutes’ walk away. Catering (organic and local) can be provided by De Wereld van Jansje, a shop and lunchroom staffed by people with disabilities. There is a church service every Sunday at 10:30.

350

80

5✓ - 80 350 ✓

✓ - ✓ - ✓

5. Elout’s kamer

18e eeuwse stijlkamer 18th century period room

Voor uw (zakelijke) lunch, hightea, borrel, (familie-) diner of (besloten) vergadering kunt u nu terecht in een geheel gerenoveerde 18e eeuwse stijlkamer aan de voet van de Bavo in het centrum van Haarlem. De kamer is voorzien van een zeer fraai geornamenteerd stucplafond, wandbetimmeringen en onderscheidt zich door authentieke kleurstellingen met diverse decoratieve accenten.

For your business lunch, high tea, drinks, family dinner, or private meeting you can now make use of a fully renovated 18th century period room at the foot of St Bavo’s Church in the centre of Haarlem. The room is furnished with a splendid ornamental stucco ceiling and wood panelled walls, characterised by an authentic colour scheme and various decorative features.

In Elout’s Kamer (vernoemd naar de ijzerkramer Jacob Nicolaas Elout uit 1875) zit u zeer intiem en bent u van alle gemakken voorzien. Deze prachtige, oude stijlkamer biedt ruimte aan 2 tot 12 personen en is tevens voorzien van eigen ingang met voorportaal, mini-museum, keuken en toilet. Ervaar de sfeer van een 18e eeuwse stijlkamer!

Elout’s Chamber (named after ironmonger Jacob Nicolaas Elout of 1875) provides an intimate setting with a full range of facilities. This magnificent period room offers space for 2 to 12 people. It has a separate entrance with a hallway, a mini-museum, kitchen and toilet. Experience the feel of an 18th century period room!

-

12

-✓ - 12 - - - - ✓ - ✓

Elout’s Kamer Warmoesstraat 1E 2011 HN Haarlem T +31 (0)6 - 512 39 241 [email protected]

23

6. Grand Café Brinkmann

Sinds 1879 een begrip A household name since 1879

24

Grand Café Brinkmann Brinkmannpassage 41 2011 NZ Haarlem T +31 (0)23 - 532 31 11 [email protected] www.grandcafebrinkmann.nl

Grand Café Brinkmann is al sinds 1879 een begrip in Haarlem en omstreken. Ons iconische pand ligt aan de Grote Markt met enorm terras pal op het zuiden en op loopafstand van diverse parkeergarages en het (bus)station. U kunt bij ons terecht voor ontbijt, lunch, borrel, diner en vergaderingen & partijen. Wie onze stad écht wil leren kennen, kan een bezoek aan de huiskamer van Haarlem niet overslaan.

Grand Café Brinkmann is famous in Haarlem and region since 1879. Our iconic building, located on the Grote Markt, with enormous south facing terrace, is within walking distance of  diverse parking garages and the central train (bus)station. Join us for breakfast, dinner, a drink with light snacks, meetings and partys. Who ever wants to really know our city can not miss a visit to the living room of Haarlem.

Algemene informatie: • Grand Café Brinkmann is al ruim 130 jaar dé locatie voor alle soorten bijeenkomsten. • Onze zalen zijn flexibel in te delen. • De Bilderdijkzaal is voorzien van alle moderne faciliteiten. • Tot 250 personen verzorgen wij een onvergetelijke bijeenkomst geheel volgens uw eigen wensen samengesteld.

General information: •G  rand Café Brinkmann is for 130 years the location for all types of gatherings •O  ur meeting rooms can be flexibly arranged • The Bilderdijk room is equipped with all modern facilities • We can offer an unforgettable experience for up to 250 people entirely according to your own personalized wishes

100

80

3✓ - 160 300 ✓ - - - - ✓

7. Grand Café XO

Unieke locatie Unique location

Grand Café XO heet u van harte welkom in het oude stadsgedeelte van Haarlem. XO, aan de Grote Markt, is de ideale locatie in het centrum van Haarlem om te lunchen, dineren of gewoon lekker te borrelen. Naast het Grand Café op de begane grond, bevindt zich op de 1ste etage een unieke ruimte met uitzicht over de Grote Markt. Op de 1ste etage kunt u besloten vergaderen, borrelen, dineren of een groepsborrel reserveren tot 90 personen. Op de zolder bevinden zich 2 aparte ruimtes, waar u een vergadering, lunch, borrel, diner of feestavond kunt organiseren tot 100 personen. Alle ruimtes zoals hierboven omschreven zijn apart te reserveren voor uw gezelschap. Benieuwd naar alle mogelijkheden en prijzen? Bel 023 - 551 13 50 of stuur een e-mail naar [email protected] Wij sturen u graag onze informatiemap toe.

40

30

2A very warm welcome awaits you at Grand Café XO. Situated at Grote Markt square, in the historic city centre of Haarlem, XO is the perfect place in the city centre to enjoy a nice lunch, dinner or drink. In addition to the Grand Café on the ground floor, there is a unique room on the first floor with fabulous views of Grote Markt square. This room lends itself to private meetings, drinks, dinner parties or drinks receptions for groups up to 90 people. In the loft, there are two separate rooms, ideal for meetings, lunches, drinks or evening dos for up to 100 people. All rooms mentioned can be booked individually for your group. Interested in the possibilities and prices? Call 023 - 551 13 50 or e-mail [email protected] The team at XO will be happy to send you all the information you need.

✓ - 100 200 ✓

✓ - ✓ - ✓

Grand Café XO Grote Markt 8 2011 RD Haarlem T +31 (0)23 - 551 13 50 [email protected] www.xo-haarlem.nl

25

8. Grote of St. Bavokerk

Bijzonder UNESCO-monument Special UNESCO monument

Al eeuwen bepaalt de Grote of Sint-Bavokerk het silhouet van Haarlem. Fier rijst de toren als een uitroepteken boven de stad. De middeleeuwse kerk is gebouwd tussen 1370 en 1520 en ligt midden in het oude centrum aan een van de mooiste pleinen van Nederland, de Grote Markt. De Bavo behoort tot de Top 100 van Nederlandse UNESCO-monumenten. De bekende schilders Frans Hals en Pieter Saenredam zijn in de Bavo begraven. Het beroemde Mullerorgel is nog bespeeld door de destijds tienjarige Mozart. De Bavo is nog voluit in gebruik als kerk, toch is er op het gebied van verhuur veel mogelijk! Denk aan trouwerijen, concerten, congressen, exposities, vergaderingen, condoleances en andere evenementen.

26

Grote of Sint-Bavokerk Grote Markt 2011 RD Haarlem T +31 (0)23 - 553 20 40 [email protected] www.bavo.nl

700

300

3

For centuries the church named Grote or Sint-Bavokerk has dominated Haarlem’s skyline. The tower rises proudly above the city like an exclamation mark. The mediaeval church was built between 1370 and 1520 and is situated in the old centre on one of the most beautiful squares in the Netherlands, the Grote Markt. The church belongs to the Top 100 Dutch UNESCO monuments. Famous painters Frans Hals and Pieter Saenredam are buried in the Bavo church and the renowned Müller organ was once played by Mozart at the age of ten. The church is still in full use, but there are lots of possibilities for hire, for instance for weddings, concerts, conferences, exhibitions, meetings, funerals and other events.

- 300 1.200 ✓-

✓ - ✓

9. Hodshon Huis

Fotografie/Photography: Paul Vreeker

Schitterende neogotische aula Magnificent, neogothic auditorium

Aan het Spaarne in Haarlem staat het monumentale neoclassicistische patriciërs huis, het Hodshon Huis, dat in 1794 werd gebouwd voor de schatrijke Keetje Hodshon.

Hodshon Huis (Hodshon House) on the river Spaarne in Haarlem is a listed neoclassical mansion which was built in 1794 for the extremely wealthy Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon.

Van buiten ingetogen en voornaam, van binnen rijk, uitbundig en delicaat. In 1903 werd het huis uitgebreid met een schitterende neogotische aula die uitkijkt over de tuin en het Spaarne. De perfecte locatie voor een ontvangst, conferentie, presentatie of diner. Samen met de bijzondere vertrekken in het hoofdhuis biedt het Hodshon Huis vele mogelijkheden en is het een unieke locatie in het centrum van Haarlem.

Modest and distinguished on the outside; rich, exuberant and delicate on the inside. In 1903, the house was extended with a magnificent, neogothic auditorium which overlooks the garden and the river Spaarne. Add to this exquisite period rooms in the main house and it is clear why this is the perfect venue for your reception, conference, presentation or dinner party. In short, Hodshon Huis in the centre of Haarlem offers a wide range of options guaranteed to meet your needs.

150

60

4

✓ - - 120 150 - ✓✓ - ✓

Hodshon Huis Vereniging Hendrick de Keyser Spaarne 15a - 17 2011 CD Haarlem T +31 (0)20 - 521 06 30 [email protected] www.bijzonderelocatiehuren.nl

27

10. Hotel Café Restaurant Stempels

Gevestigd in voormalige drukkerij Located in a former printer’s premises

28

Hotel Café Restaurant Stempels Klokhuisplein 9 2011 HK Haarlem T +31 (0)23 - 512 39 10 [email protected] www.stempelsinhaarlem.nl

Stempels is gevestigd in de voormalige drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé midden in het monumentale, autovrije hart van Haarlem. U kunt hier gezellig en lekker eten en drinken, feesten geven, vergaderen en overnachten. En dat alles in de monumentale panden waar van 1703 tot 1992 waardepapieren, bijbels, ons nationale papiergeld en voor veel landen de postzegels werden gedrukt.

Stempels is located in premises previously occupied by former printing company Koninklijke Joh. Enschedé (Royal Joh. Enschedé) in the middle of the historic, traffic-free heart of Haarlem. A great place to have a nice meal and drink, hold parties, have meetings or stay overnight. And all of this in listed buildings where, from 1703 to 1992, securities, bibles, Dutch bank notes and stamps for many countries used to be printed.

Een plek dus met een rijke historie, die in 2006 in stijl verbouwd is tot een sfeervol, modern hotel met 17 kamers, alle voorzien van alle comfort en heerlijke Hästens bedden. Voor gezelschappen biedt Stempels ook diverse sfeervolle zalen. Geschikt voor vergaderingen, (huwelijks)diners en -feesten.

In short, a place steeped in history. In 2006, the building underwent a stylish renovation, converting it into a charming, modern hotel with 17 rooms, with all modern conveniences and wonderful Hästens beds. Stempels also offers several attractive function rooms for groups, suitable for meetings, (wedding) dinners and parties.

90

50

3✓ 17 80 200 ✓11. Jopenkerk

Kerk omgebouwd tot brouwerij Church renovated into a brewery

De Jopenkerk is een zeer unieke en sfeervolle locatie. In het centrum van Haarlem is deze voormalige kerk omgebouwd tot brouwerij, grand café en restaurant. Vergaderen kunt u in onze ‘Pastorie’. Daarnaast biedt ook ons restaurant, welke ‘zweeft’ in de kerk, diverse mogelijkheden voor allerlei evenementen. Door het open karakter van het restaurant zijn vooral brainstormsessies of meetings in informele sfeer zeer geschikt voor deze ruimte. Bel voor mogelijkheden op maat!

40

25

2The Jopenkerk (Jopen Church) is a former church which has been converted into into a brewery, grand café and restaurant. It is a very unique and charming venue in the centre of Haarlem. Our Pastorie (Parsonage) is our meeting room, while the restaurant, which appears to be floating in the church, offers a more open meeting or brainstorming room. Contact Jopenkerk to find out more about our possibilities and tailor-made options.

✓ - 100 150 ✓

✓ - ✓

Jopenkerk Gedempte Voldersgracht 2 2011 WD Haarlem T +31 (0)23 - 533 41 14 [email protected] www.jopenkerk.nl

29

12. Molen De Adriaan

Museummolen met fantastisch uitzicht Mill museum with a fantastic view

30

Molen De Adriaan Papentorenvest 1a 2011 AV Haarlem T + 31 (0)6 - 290 68 476 [email protected] www.molenadriaan.nl www.facebook.com/molenadriaan

Vergaderingen, presentaties, workshops en seminars organiseren? Een verjaardag of jubileum vieren of trouwen? Dat alles kan in de Molen De Adriaan. Desgewenst gecombineerd met een rondleiding door de molen of een rondvaart over het Spaarne. Na een verwoestende brand in 1932 duurde het tot 2002 tot dit unieke monument werd herbouwd. Sindsdien domineert deze stellingmolen weer als vanouds het Haarlems stadsgezicht, nu ingericht als museummolen. Vanaf de stelling is er een fantastisch uitzicht over de skyline van Haarlem. De ontvangstruimte op de begane grond en de (trouw)zaal op de eerste verdieping zijn af te huren voor speciale gelegenheden. Dineren kan met maximaal 40 personen, een staande receptie is mogelijk met 80 personen. Om grotere groepen onder te brengen kan rondom de molen een tent geplaatst worden. Vraag ons naar de mogelijkheden!

40

25

1Organising a meeting, presentation, workshop or seminar? Celebrating a birthday, anniversary or wedding? It’s all possible at Molen De Adriaan. Your event can be combined with a tour of the mill or on the river Spaarne if you wish. This unique monument was destroyed in a fire in 1932 and it took until 2002 to rebuild it. Since then the tower mill has dominated Haarlem’s skyline as it used to, and it now houses a museum. The gallery offers a fantastic view over the city. The reception room on the ground floor and wedding room on the first floor can be hired for special occasions. Dinners can be arranged for up to 40 people, and standing receptions for up to 80. A marquee can be placed around the mill for larger groups. Contact us to find out more about the options!

✓ - 40 80 ✓

✓ - - - ✓

13. Pathé Haarlem

Film premières en vergaderingen Film premieres and meetings

Een juweeltje, deze fonkelnieuwe bioscoop, Pathé Haarlem, gelegen op het Raakshof.

This brand-new cinema, Pathé Haarlem, in the Raakshof is a real little gem.

De bioscoop beschikt over acht zeer comfortabele zalen, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is tevens een ruime parkeergelegenheid onder de bioscoop.

The cinema has eight very comfortable rooms, is easily accessible by public transport and there is ample car parking available in the public car park under the cinema.

Pathé Haarlem is geschikt voor allerlei soorten evenementen, van film premières en exclusieve filmvoorstellingen voor relaties of medewerkers tot vergaderingen en congressen.

Pathé Haarlem is suitable for a range of events, from film premieres and private film screenings for business associates or colleagues to meetings and conferences.

✓ - 8 ✓

✓ - 800 800 -

- ✓Pathé Haarlem Zijlvest 41 - 43 2011 VB Haarlem T +31 (0)900 - 1458 [email protected] www.pathe.nl/haarlem

31

14. Patronaat

Succesvol poppodium Successful music venue

Patronaat behoort tot de top 10 van de Nederlandse poppodia. Als organisatie zijn wij zeer flexibel en beschikken wij over maximale middelen om uw feest, vergadering of huwelijk tot een groot succes te maken. Wij baseren onze verhuurprijzen op de te verwachten horeca inkomsten, waardoor wij zeer flexibele prijzen kunnen hanteren.

32

Patronaat Zijlsingel 2 2013 DN Haarlem T +31 (0)23 - 517 58 50 [email protected] www.patronaat.nl

300

150

4

Patronaat is one of the top ten music venues in the Netherlands. We are a very flexible organisation with all the facilities you need to ensure your party, meeting or wedding is a big success. We base our venue hire prices on the expected catering revenue, which enables us to adopt a very flexible pricing policy.

- 500 1.000 ✓15. Philharmonie

Een historische zaal met culturele allure A historic room with cultural allure

Midden in het prachtige oude Haarlem vindt u een prachtig 19e eeuws klassiek concertgebouw met multifunctionele ruimtes: de Philharmonie. Met als grandioos middelpunt de imponerende mooi Grote Zaal. Dé locatie voor uw vergadering, receptie, beurs of congres. De Philharmonie is recent grondig gerenoveerd en volledig aangepast aan de eisen van deze tijd, met state-of-the-art geluidstechniek, geavanceerde visuele hulpmiddelen en wifi. De vele multifunctionele ruimtes zijn alle voorzien van de meest moderne technische faciliteiten. De Philharmonie is uitstekend bereikbaar met eigenen openbaar vervoer. Parkeergarage de Appelaar bevindt zich onder de Philharmonie. Het centraal station van Haarlem is op vijf minuten loopafstand.

1.250

350

8

-

In the middle of beautiful old Haarlem is a magnificent 19th century classical concert hall with multifunctional rooms, the Philharmonie, with the Grote Zaal (great hall) as its grand focal point. This is an ideal location for meetings, receptions, trade fairs and conferences. The Philharmonie was recently completely renovated to meet current demands, with state-of-the-art audio technology, advanced visual appliances and wifi. The many multipurpose rooms are all equipped with the latest technology. The Philharmonie is very easily accessible by private and public transport. Parking is available in public car parks de Appelaar, under the Philharmonie. Haarlem Central Station is within five minutes’ walk.

1.200 1.850

-

-✓ - ✓

Philharmonie Lange Begijnestraat 11 2011 HH Haarlem T +31 (0)23 - 512 12 20 [email protected] www.theater-haarlem.nl zalenverhuur.theater-haarlem.nl

33

16. Stadsschouwburg Haarlem

Een charmante bonbonnière A charming bonbonnière

34

Stadsschouwburg Haarlem Wilsonsplein 23 2011 VG Haarlem T +31 (0)23 - 512 12 20 [email protected] www.theater-haarlem.nl zalenverhuur.theater-haarlem.nl

De Stadsschouwburg Haarlem is onlangs geheel verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De prachtige theaterzaal is schitterend gerenoveerd. De Stadsschouwburg behoort tot de vijf laatste bonbonnières van Nederland, oftewel een charmante, klassieke theaterzaal met veel mooie versieringen en natuurlijk het rode pluche.

Haarlem’s municipal theatre, Stadsschouwburg Haarlem, has recently been completely renovated and adapted to suit today’s needs. The result is a truly striking theatre. It is one of five remaining bonbonnières in the Netherlands, charming, traditional theatres with many beautiful decorative elements and, of course, red plush.

Naast de theaterzaal beschikt de Stadsschouwburg over vier sfeervolle foyers. Op de bovenste verdieping in de kenmerkende nieuwe toneeltoren bevindt zich een zaal met een prachtig uitzicht over Haarlem en de duinen.

Apart from the theatre, the Stadsschouwburg also has four attractive foyers. On the top floor, in the distinctive new theatre tower, you will find a room which offers stunning views of Haarlem and the dunes.

De Stadsschouwburg is uitermate geschikt voor presentaties, congressen en bedrijfsarrangementen rond voorstellingen. Parkeergarage de Raaks is op vijf minuten loopafstand.

The Stadsschouwburg is a great venue for presentations, conferences and corporate events centred around performances. Public car park de Raaks is within five minutes’ walk.

600

40

2✓ - 450 450 -

- ✓

✓ - ✓

17. Studio Helmbreker

Inspirerend en verrassend Inspiring and suprising

Studio Helmbreker is gevestigd in een voormalig fabriekspand aan de Helmbrekersteeg, gelegen in het centrum tussen Spaarne en Kleine Houtstraat. Deze verrassende locatie is goed bereikbaar met het OV. Parkeergarages de Kamp en de Appelaar liggen op circa 5 minuten loopafstand. Studio Helmbreker onderscheidt zich door een inspirerende en informele ambiance. Er zijn drie prachtige ruimtes die met elkaar kunnen worden gecombineerd, waardoor verschillende dagprogramma’s mogelijk zijn. De foyer leent zich uitstekend voor een sfeervolle receptie, presentatie of gezellige borrel. De bovenzaal is uitermate geschikt voor een grote vergadering, presentatie, seminar of diner. De concertzaal biedt u de mogelijkheid om een exclusieve voorstelling of muziekuitvoering te beleven. Van welke zaal u ook gebruik wenst te maken, u huurt Studio Helmbreker ten alle tijde exclusief en u bent dan ook de enige gebruiker op de desbetreffende dag.

40

48

2Studio Helmbreker is located in a old factory building on Helmbrekersteeg, in the city centre between the river Spaarne and Kleine Houtstraat. The location is easily accessible by public transport. Parking garages De Kamp and De Appelaar are 5 minutes’ walk away. Studio Helmbreker stands out for its inspiring, informal ambiance. There are three magnificent rooms which can be combined, allowing for different daily programmes. The foyer is perfect for an atmospheric reception, presentation, or dinner. The upper room is suitable for large meetings, presentations, seminars or dinners. The concert hall offers the option of exclusive shows or musical performances. Whichever room you wish to use, you will have exclusive access to Studio Helmbreker on the day of hire.  

✓ - 60 80 - - - - - ✓

Studio Helmbreker Helmbrekersteeg 7 2011 DE Haarlem T +31 (0)6 - 224 777 67 [email protected] www.studiohelmbreker.nl www.facebook.com/Studio-Helmbreker

35

18. Teylers Museum

Eerste en oudste museum van Nederland First and oldest museum in the Netherlands

Teylers Museum, het eerste en oudste museum van Nederland, is een van de weinige musea ter wereld waar kunst en wetenschap nog onder één dak te vinden zijn. Teylers Museum is zowel geschikt voor zakelijke als privéontvangsten. Dit kan variëren van een vergadering of symposium tijdens openingsuren van het museum, tot een receptie of diner in de avonduren.

36

Teylers Museum Spaarne 16 2011 CH Haarlem T +31 (0)23 - 516 09 63 T +31 (0)23 - 553 19 85 [email protected] [email protected] www.teylersmuseum.eu

Zo leent de stijlvolle Gehoorzaal zich goed voor lezingen en bedrijfspresentaties. Recepties zijn zowel in het oude als nieuwe gedeelte mogelijk. Dineren in de Grote Herenkamer, culinair verzorgt door koks Michel Lambermon of Sophie Nicolai, met een zeer speciale rondleiding is ook een mogelijkheid. Het museum is zowel met het openbaar vervoer als per auto uitstekend te bereiken. Centraal station Haarlem ligt op circa 10 minuten lopen. Op ongeveer 50 meter afstand van het museum ligt parkeergarage de Appelaar.

150

-

4Teylers Museum, the first and oldest museum in the Netherlands, is one of the few museums in the world where art and science can still be found under one roof. Teylers Museum is a suitable venue for both corporate and private events, including for example meetings or symposiums during museum opening hours, or evening receptions or dinner parties. The stylish Gehoorzaal (Auditorium) lends itself beautifully to lectures and corporate presentations. Receptions can be held in both the old and new part of the museum. Another option is to have a dinner event, including a very special tour of the museum, in the Grote Herenkamer (Large Boardroom), with culinary delights served by chefs Michèl Lambermon and Sophie Nicolaï. The museum is very easily accessible both by public transport and car. Haarlem central station is within ten minutes’ walk. Public car park de Appelaar is approximately 50 metres from the museum.

✓ - 75 250 ✓ - ✓

✓ - ✓

19. Wijnkoperij Okhuysen

Sfeervolle wijnkelders Atmospheric wine cellars

Bent u op zoek naar een unieke, sfeervolle locatie in het centrum van Haarlem, voor een vergadering, bedrijfspresentatie, netwerkborrel of personeelsuitje? Dan bent u bij Wijnkoperij Okhuysen aan het juiste adres! Wij ontvangen in onze sfeervolle wijnkelders onder onze winkel in de Gierstraat te Haarlem groepen van verschillende omvang - zittend max. 30 pers./staand max. 60 pers. Natuurlijk sluiten wij een bijeenkomst graag af met een mooie proeverij of een lunch of diner. Wijnkoperij Okhuysen - opgericht in 1867 en daarmee een van de oudste bedrijven van Haarlem is gespecialiseerd in de verkoop van kwaliteitswijnen. Wijnliefhebbers verrassen en inspireren met de mooiste wijnen is de missie van deze veelzijdige wijnkoperij. Via wijncursussen en proeverijen wordt de liefde voor en de kennis van wijn overgebracht.

40

26

1Looking for a unique, atmospheric location in central Haarlem for a meeting, business presentation, networking drinks, or staff social? Then Wijnkoperij Okhuysen is the place for you! We welcome groups of various sizes to our atmospheric wine cellars under our shop in Gierstraat in Haarlem - seating up to 30 people, or with up to 60 people standing. Of course we are happy to top off a meeting with a tasting, lunch, or dinner. Wijnkoperij Okhuysen, founded in 1867 and one of the oldest businesses in Haarlem, specialises in the sale of fine wines. The mission of this multifaceted wine merchant is to surprise and inspire wine lovers with the best wines. We nurture the love and knowledge of wine by giving wine courses and tastings.

✓ - 30 60 - ✓ - - - ✓

Wijnkoperij Okhuysen Gierstraat 34 2011 GE Haarlem T +31 (0)23 - 531 22 40 [email protected] www.okhuysen.nl

37

20. ZAAMEN

Inspirerend werken in Haarlem Inspiring work in Haarlem

38

ZAAMEN Nieuwe Gracht 3 2011 NB Haarlem T +31 (0)23 - 620 08 00 [email protected] www.zaamen.nl

Een geslaagde bijeenkomst op een inspirerende locatie? Aan de mooiste gracht van Haarlem biedt ZAAMEN alle ingrediënten voor een succesvolle vergadering of training. We bieden u een hoogwaardige accommodatie met ongekende mogelijkheden. De enthousiaste huismeesters zorgen dat alles tot in de puntjes is verzorgd. Bij ZAAMEN vergadert en organiseert u een brainstorm, congres, seminar, training of workshop zoals u het wilt. Voor een intiem gesprek of een groots evenement, van een dagdeel tot meerdaags. Voor elke zakelijke bijeenkomst hebben we een andere ruimte met de gewenste sfeer. Wilt u de dag afsluiten met een borrel? Of tussendoor genieten van een ontspannen lunch? We bieden hoge kwaliteit en hebben de gastvrijheid en expertise in huis om dit voor grote en kleine gezelschappen en op basis van uw wensen te arrangeren. Niet voor niets is ZAAMEN ’t beste smart co-work center van Nederland.

100

32

8A successful meeting in an inspiring location? Situated on Haarlem’s most beautiful canal, ZAAMEN offers all the ingredients for a successful meeting or training session. We offer high quality accommodation with unprecedented possibilities. Our enthusiastic hosts will ensure that everything is provided down to the last detail.  At ZAAMEN you can organise tailored meetings, brainstorming sessions, conferences, seminars, training courses or workshops. Whether you want a quiet conversation or a grand event, part of a day or multiple days. We have various rooms with diverse atmospheres to suit every business event. Looking to finish the day with drinks? Or take a break to enjoy a relaxed lunch? We offer high quality service with the hospitality and expertise to cater for large and small groups to fit your wishes. ZAAMEN has a well-earned reputation as the best smart co-working centre in the Netherlands.

✓ - 60 120 -

-

- - - ✓

Advertorial

Tapas, maar dan anders!

Tapas with a difference!

Aan de voet van de St. Bavo, in het centrum van Haarlem, kunt u genieten van échte Baskische pintxos en Spaanse specialiteiten. Pintxos zijn kleine hapjes uit het noorden van Spanje die vaak een culinaire smaaksensatie geven. Tapas, maar dan anders! Onze Spaanse koks staan voor u klaar om u de klassieke en moderne Spaanse keuken te laten proeven.

Come and enjoy real Basque pintxos and Spanish specialities at the foot of St. Bavo’s Church in the centre of Haarlem. Pintxos are snacks from the north of Spain, a culinary taste sensation. Tapas with a difference! Our Spanish chefs look forward to introducing you to classic and modern Spanish cuisine.

Pintxos zijn bij uitstek geschikt voor een borrel, maar zijn ook uitstekend als voorafje te combineren met één van onze andere gerechten tot een volledige maaltijd. U kunt bij ons terecht voor lunch, borrel en diner of catering op locatie. U kunt kiezen voor een klassieke setting of voor een informeel ‘walking dinner’, erg gezellig en populair bij grotere groepen.

Pintxos are great with drinks, as a starter or combined with other dishes to create a complete meal. Come to us for lunch, drinks, dinner, or catering on location. You can opt for a classic setting or an informal ‘walking dinner’, very popular with larger groups.

Patxaran pintxos y tapas | Spekstraat 8, 2011 HM Haarlem, T +31 (0)23 - 844 64 59, [email protected], www.patxaran.nl

Zakelijke arrangementen Diverse vergader- en evenementlocaties in Haarlem en omgeving bieden speciale zakelijke arrangementen aan. Kijk op haarlem.nl voor de aanbiedingen!

Business packages Various meeting and event venues in Haarlem and the surrounding area offer special business packages. See haarlem.nl for special offers!

39

40

Locaties aan de rand van het centrum van Haarlem Ve n u e s o n t h e o u t s k i r t s o f H a a r l e m c i t y c e n t r e

41

Het Haarlemse centrum wordt omsloten door water. Rivier het Spaarne, de Nieuwe Gracht, de Leidsevaart en de singels vormen een natuurlijke ring. Net daarbuiten bevinden zich bijzondere, goed bereikbare locaties met ieder hun eigen karakter. Haarlem city centre is surrounded by water with the River Spaarne, the Nieuwe Gracht and Leidsevaart canals and canals known in Dutch as singels (originally defensive moats that surrounded the city) forming a natural ring around the city centre. Just outside of this area, you will find exceptional, easily accessible venues, each with its own distinctive character.

42

21. Carlton Square

Internationale allure International allure

Het Carlton Square is een mooie locatie voor uw seminar, presentatie, bijeenkomst of vergadering. Dit intieme 4-sterren hotel weet internationale allure te combineren met hartelijke gastvrijheid in een luxueuze sfeer. Het Carlton Square ligt op loopafstand van het historische centrum van Haarlem, aan de belangrijkste uitvalswegen naar Amsterdam en Den Haag en ca. 10 kilometer van de luchthaven Schiphol. Onder het hotel ligt de openbare parkeergarage Houtplein. De ruime zalen zijn alle voorzien van daglicht, airconditioning en beschikken over de modernste technische faciliteiten. Ook voor kleinere vergaderingen biedt Carlton Square verschillende faciliteiten. Naast vergaderzalen beschikt deze locatie over ruime boardrooms, die geschikt zijn voor maximaal 14 personen. Ons team denkt graag met u mee om het programma geheel op uw persoonlijke wensen af te stemmen. Een offerte op maat, de organisatie en het vermaak, laat ons doen waar wij goed in zijn!

120

70

6Carlton Square is a great venue for your seminar, presentation, gathering or meeting. This intimate four-star hotel combines international allure with warm hospitality in a luxury setting. Carlton Square is within walking distance of the historic city centre, near the main arterial roads to Amsterdam and The Hague, and about 10 km from Schiphol airport. Parking is available in public car park Houtplein, under the hotel. The spacious function rooms all benefit from natural daylight, air conditioning and the latest modern technology. Carlton Square also offers several facilities for smaller meetings. Besides meeting rooms, the hotel has large boardrooms, accommodating up to 14 people. The Carlton Square team is happy to think along with you to provide a tailor-made programme that meets your every need. Contact Carlton Square for more information on event organisation, entertainment options and/or to request a personal quote.

✓ 122 120 200 -

✓ - ✓

Carlton Square Baan 7 2012 DB Haarlem T +31 (0)23 - 531 90 91 [email protected] www.carlton.nl/square

43

22. De Lichtfabriek

Kloppend hart van nieuwe energie Beating heart of New Energy

44

De Lichtfabriek Minckelersweg 2 2031 EM Haarlem T +31 (0)23 - 540 02 88 [email protected] www.lichtfabriek.nl

De Lichtfabriek is het kloppend hart van Nieuwe Energie, het centrum voor Creatieve Industrie. Op het terrein waar in de voorbije eeuw gas en elektra voor heel Haarlem werd geproduceerd, staat deze monumentale herinnering aan het industriële tijdperk. Van het totale complex zijn drie markante monumenten geconserveerd en ingericht voor hergebruik. Dat zijn het Oliehuis, de Turbinehal en het Energiehuis, samen met diverse subruimtes en gezellige kookstudio is het een unieke locatie bij diverse mogelijkheden. De Turbinehal leent zich vooral voor congressen, bedrijfspresentaties, tv-producties, modeshows en grotere evenementen; het Oliehuis voor bijeenkomsten die een zekere intimiteit nodig hebben zoals vergaderingen en recepties. De Lichtfabriek is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het gebouw ligt op tien minuten loopafstand van het station Haarlem. Op het terrein is voldoende gratis parkeergelegenheid.

500

400

4Corporate and cultural events venue De Lichtfabriek is the beating heart of Nieuwe Energie (New Energy), the centre for creative industry. All the gas and electricity supplying the whole of Haarlem was once produced on these premises, a reminder of the industrial era. Built in 1896 in neoclassical style, it is a fine expression of this exceptional style. Of the original complex, three striking buildings have been preserved and renovated: the Oliehuis (Oil House), the Turbinehal (Turbine Hall) and the Energiehuis (Energy House). Add to this several subareas and a cosy kitchenette, and you have a unique, multipurpose venue. The Turbinehal is particularly suitable for conferences, corporate presentations, TV productions, fashion shows and bigger events, while the Oliehuis is perfect for more intimate gatherings e.g. meetings and receptions. The Lichtfabriek is easily accessible by car and public transport and is only a ten minute walk of Haarlem train station. Ample free parking is available on the premises.

✓ - 500 800 ✓

✓ - - ✓23. Huis te Zaanen

Hemel en aarde verkennen Explore heaven and earth

Sterren plukken met beide voeten stevig in de aarde? In Huis te Zaanen kunt u hemel en aarde verkennen zonder uw greep op dingen te verliezen. Hier zit u op logeplaatsen, met direct uitzicht op de maatschappij, de markt, uw concurrent, collega’s. Hier vindt u exact het goede gevoel dat nodig is voor echte dialoog, voor doorbraken en wezenlijke vooruitgang. De authentieke en tijdloze ruimte, inclusief een gezellige eetkeuken voor bijvoorbeeld de lunch, is uitermate geschikt voor kleine, intieme, zakelijke bijeenkomsten. Huis te Zaanen is een oude Ridderhofstede (fundamenten 1630) gelegen aan de rand van het centrum van Haarlem. Zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer is Huis te Zaanen goed bereikbaar. In de directe omgeving kan gratis worden geparkeerd en bussen stoppen rondom het park waarin Huis te Zaanen staat.

40

12

1Ready to pluck stars from the sky with both feet firmly on the ground? At hotel and restaurant Huis te Zaanen you can explore heaven and earth without losing your grip on reality. Take your front row seat and get a clear view of the company, market, your competitor and colleagues. Huis te Zaanen provides the right atmosphere for you to engage in real dialogue, achieve breakthroughs and make actual progress. This authentic and timeless venue, including cosy kitchen-diner which can, for instance, be used for lunch, lends itself perfectly to small, intimate corporate gatherings. Huis te Zaanen is an old manor house (foundations dating from 1630) on the edge of Haarlem city centre. It is easily accessible, both by private and public transport. Free parking is available in the immediate vicinity and there are several bus stops near the grounds of Huis te Zaanen.

✓ - 40 40 ✓

✓ - - - ✓

Huis te Zaanen Orionweg 1 2024 TA Haarlem T +31 (0)23 - 531 02 19 [email protected] www.huistezaanen.com

45

24. Museum Het Dolhuys

Historisch en eigentijds Historic and contemporary

46

Museum Het Dolhuys Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem T +31 (0)23 - 541 06 79 [email protected] www.hetdolhuys.nl

Museum Het Dolhuys, nationaal museum van de psychiatrie, beschikt over een gevarieerd aanbod aan vergaderzalen voor grote én kleine gezelschappen in een prachtige, groene omgeving.

National museum for psychiatry, Het Dolhuys, offers a selection of meeting rooms, suitable for large and small groups, in a wonderful green setting.

Er zijn historische ruimtes, zoals de achttiende eeuwse Regentenkamer en eigentijdse zalen zoals De Bovenkamer, beter bekend als het puberbrein. Met nog geen vijf minuten loopafstand vanaf het station Haarlem, is Het Dolhuys één van de best bereikbare locaties in Haarlem.

There are historic rooms, such as the 18th century Regentenkamer (Regent’s Room) and contemporary rooms such as De Bovenkamer (The Upstairs Room), better known as puberbrein (adolescent mind). At less than five minutes’ walk from Haarlem central station, Het Dolhuys is one of the most easily accessible venues in Haarlem.

80

50

5✓ - 65 80 ✓

✓ - - - ✓

25. Seinwezen

Fotografie/Photography: Edwin Walvisch

Fotografie/Photography: Edwin Walvisch

Fotografie/Photography: Berend van Zeggeren

Inspirerend vergaderen langs het spoor Inspiring meetings by the railway tracks

Dan bent u bij het Seinwezen op de goede plek. De sfeer van dit karakteristieke pand uit 1914 is smaakvol en ongedwongen. Deze voormalige NS werkplaats ligt op slechts 8 minuten loopafstand van Haarlem CS, tussen het spoor en de Kinderhuissingel, in hartje Haarlem. U kunt in het Seinwezen vergaderen, werken en ontmoeten. Deze monumentale spoorloods biedt zalen, werk- en vergaderplekken en arrangementen tegen een fijne prijs. Bovendien is maatwerk altijd mogelijk; wilt u na het maken van de jaarplannen zelf koken? Dat kan!

80

120

8A good meeting venue works wonders, inspiring the best ideas and plans. If you have an interest in industrial heritage, combining sustainability with comfortable rooms, then Seinwezen is the place for you. These premises, dating back to 1914, provide a tasteful, relaxed atmosphere.

Fotografie/Photography: Martijn Koolmees

Een verfrissende, inspirerende vergaderlocatie doet wonderen; de mooiste ideeën worden er geboren, de beste plannen gesmeed. Houdt u van industrieel erfgoed? Waar duurzaamheid samengaat met comfortabele ruimtes?

This former Dutch Railways workshop is just 8 minutes’ walk from Haarlem Central Station, between the railway tracks and the Kinderhuissingel, in the heart of Haarlem. At Seinwezen you can hold meetings, get work done, and network. This historic railway workshop offers rooms for meetings, workshops and package deals at an attractive rate. Services can always be tailored to your needs; would you like to cook your own meal after drawing up your annual plan? That can be arranged!

✓ - 120 150 - ✓ - ✓

Seinwezen Kinderhuissingel 1 2013 AS Haarlem T +31 (0)23 - 544 27 51 [email protected] (reserveringen zalen en arrangementen t.a.v. Antoinette Kleinhaarhuis) www.seinwezen.nl

47

26. Van der Valk Hotel Haarlem

Uitgebreide congresfaciliteiten Extensive conference facilities

Van der Valk Hotel Haarlem is een groot en internationaal 4-sterren hotel, gelegen aan de rand van het historische centrum van Haarlem. Het hotel is mede door de uitstekende bereikbaarheid en de uitgebreide congresfaciliteiten een perfecte keuze voor uw zakelijke bijeenkomsten. De Chefkok van Hotel Haarlem kan op culinair gebied aan al uw wensen voldoen, van een intiem diner tot de verzorging van grote congressen en (internationale) sportploegen.

48

Van der Valk Hotel Haarlem Toekanweg 2 2035 LC Haarlem T +31 (0)23 - 536 75 00 [email protected] www.hotelhaarlem.nl

Van der Valk Hotel Haarlem ligt vlakbij uitvalswegen en op loopafstand van het centrum. Het hotel biedt zalen voor 2 tot 500 personen. Alle 13 zalen, variërend van 13 tot 900 m², zijn voor zeer diverse doeleinden te gebruiken, van feestelijke bijeenkomsten tot congressen en beurzen. Er is daarnaast ook voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Van der Valk Hotel Haarlem is a big international four-star hotel on the edge of the historic city centre of Haarlem. Thanks to its excellent accessibility and extensive conference facilities, it is a perfect choice for your corporate gatherings. Hotel Haarlem’s chef can fulfil all your culinary wishes, from an intimate dinner to catering for large conferences and international sports teams. Van der Valk Hotel Haarlem is situated near main roads and within walking distance of the city centre. The hotel offers rooms that can accommodate 2 to 500 people. All 13 rooms, ranging from 13 to 900 m², can be used for a large variety of purposes, from festive gatherings to conferences and trade fairs. There is also ample (free) parking available. Green Key Gold certified.

Green Key Gold gecertificeerd.

400

300

13✓ 315 500 600 -HAARLEM CITY GUIDE APP MEER INFORMATIE OVER HAARLEM

FURTHER INFORMATION ON HAARLEM

OP JE SMARTPHONE?

ON YOUR SMARTPHONE?

DOWNLOAD DAN NU DE

DOWNLOAD THE HAARLEM CITY

HAARLEM CITY GUIDE APP!

GUIDE APP NOW!

BESCHIKBAAR VOOR ANDROID EN IPHONE

AVAILABLE FOR ANDROID AND IPHONE

49

50

50

Locaties buiten Haarlem Ve n u e s o u t s i d e H a a r l e m

51

Het buitengebied van Haarlem kenmerkt zich door natuurgebieden, landgoederen en natuurli strand en zee. De locaties die zich hier bevinden combineren de sfeer van de prachtige omgeving met hoogwaardige faciliteiten. The surrounding area of Haarlem is characterised by nature reserves, country estates and beautiful coastal countryside. Venues in this area offer a combination of stunning countryside charm and first-rate facilities.

52

18e eeuws buiten met historische tuin 18th century country estate Fotografie/Photography: Arjan Bronkhorts Photography

ijk g

27. Beeckestijn

Beeckestijn in Velsen-Zuid, is een achttiendeeeuws buiten van grote allure, een prachtig voorbeeld van de cultuur van de Hollandse buitenplaats. De omliggende tuinen en het park zijn ontworpen in nauwe samenhang met het huis. Samen vormen ze een van de belangrijkste historische tuinen van ons land.

Beeckestijn in Velsen-Zuid, is a very striking 18th century country estate, an exquisite example of the traditional Dutch country estate. The surrounding gardens and park have been designed to complement the house beautifully. Together, they form one of the most important historic gardens in the Netherlands.

Een prachtige locatie voor bijeenkomsten, die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Een oase van rust, midden in het groen.

This is a fabulous venue for gatherings, with the option to use both indoor and outdoor facilities. An oasis of tranquillity nestled in the countryside.

120

60

2-

- 120 150 ✓

✓ - ✓

Beeckestijn Vereniging Hendrick de Keyser Rijksweg 136 1981 LD Velsen-Zuid T +31 (0)20 - 521 06 30 [email protected] www.bijzonderelocatiehuren.nl

53

28. Claus Hotel & Event Center

Alles voor een compleet evenement Everything you need for a successful event

Claus Event Center telt zeven meetingzalen in diverse formaten en stijlen. Zeer geschikt voor zakelijke evenementen zoals vergaderingen, kick-offs en meerdaagse congressen, maar ook voor feestelijke en informele evenementen. De zalen zorgen voor de juiste setting voor bijeenkomsten met een bijzonder karakter. De combinatie met het Courtyard by Marriott hotel, dat op slechts 75 meter van het event center ligt, maakt de locatie uniek in de regio Haarlem voor grote meerdaagse evenementen. Maar ook voor kleine bijeenkomsten kunt u in het hotel terecht in één van de vijf multifunctionele vergaderzalen, die voorzien zijn van alle benodigde technieken en veel daglicht. Green Key Gold gecertificeerd.

54

Claus Event Center / Courtyard by Marriott Bosweg 15 2131 LX Hoofddorp T +31 (0)23 556 90 01 [email protected] www.claus.nl www.courtyardamsterdamairport.nl

Papa’s Beach House, de stoere buitenlocatie van Claus, is gelegen aan het meer in het Haarlemmermeerse Bos. Ontdek deze unieke plek voor zakelijke bijeenkomsten!

700

300

12

Claus Event Center offers seven meeting rooms in a range of sizes and styles. It is the perfect venue for corporate events such as meetings, kick-off meetings and multi-day conferences, but also for parties and informal events. The rooms provide the right setting for your special functions and parties. Combined with the Courtyard by Marriott hotel, at just 75 metres from the event centre, this is a unique venue for big multi-day events in the Haarlem region. But the hotel also caters for small gatherings, offering a choice of five multipurpose meeting rooms. The rooms are all equipped with the latest technology and benefit from plenty of natural daylight. Green Key Gold certified. Papa’s Beach House, Claus’ cool outdoor venue is situated on the lake in Haarlemmermeerse Bos. Discover this unique place for business gatherings!

148 2.000 2.500 ✓29. De Haven van Zandvoort

Het hele jaar door aan zee All year round at the seaside

Strandpaviljoen De Haven van Zandvoort is 365 dagen per jaar geopend voor zowel particuliere als zakelijke gasten. Naast ontbijt, lunch, diner, huwelijk, familiefeest en condoleance verzorgen wij tevens diverse zakelijke bijeenkomsten en gehele bedrijfsevenementen. Door de unieke verplaatsbare wand in het paviljoen kan de zaal in een mum van tijd aangepast worden aan de grootte van het gezelschap. Natuurlijk is het ook mogelijk om het gehele paviljoen af te huren voor uw bijeenkomst. Het robuuste en ruim opgezette paviljoen is van alle moderne gemakken voorzien en zeer centraal gelegen, op het strand, in het hart van Zandvoort.

350

100

2Spacious beach pavilion De Haven van Zandvoort provides all modern facilities and enjoys a very central location in the heart of Zandvoort. Open daily for breakfast, lunch and dinner, it lends itself perfectly to weddings, family parties and funeral receptions, as well as corporate gatherings and full-scale corporate events. A removable partition allows the function room to be easily adapted to the size of your group. Of course, you can also hire the entire pavilion for exclusive use. In short, beach pavilion De Haven van Zandvoort is a great venue for both private and business functions.

✓ - 250 700 ✓

✓ - ✓ - ✓

De Haven van Zandvoort Paviljoen 9, Paulus Loot, Zandvoort T +31 (0)23 - 571 88 88 [email protected] [email protected] www.dehavenvanzandvoort.nl

55

30. Landgoed Duin & Kruidberg

Omringd door prachtige waterpartijen Surrounded by dune valleys and small lakes

56

Landgoed Duin & Kruidberg Duin en Kruidbergerweg 60 2071 LE Santpoort T +31 (0)23 - 512 18 00 [email protected] www.duin-kruidberg.nl Facebook: landgoedduinenkruidberg Twitter: @duinkruidberg

Omringd door eeuwenoude bomen en weelderige waterpartijen ligt, op steenworp afstand van Haarlem en Amsterdam, het prachtige Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. Naast de luxe kamerfaciliteiten beschikt dit 4-sterrenhotel over vijf authentieke stijlkamers die bij uitstek geschikt zijn voor een stijlvolle receptie of klassiek diner. Maar ook de tien multifunctionele zalen, voorzien van alle moderne technische faciliteiten, geven bijeenkomsten, vergaderingen en productpresentaties een extra dimensie. In de trendy Brasserie & Loungebar DenK worden seizoensgebonden producten omgetoverd tot klassieke brasseriegerechten met een moderne twist. Restaurant De Vrienden van Jacob, dat is bekroond met een Michelinster, prikkelt op culinair gebied alle zintuigen. De eeuwenlange geschiedenis op dit landgoed is haast voelbaar en geeft deze plek een geheel eigen karakter. Op Landgoed Duin & Kruidberg kunnen gasten nog echt genieten van persoonlijke aandacht en service op topniveau!

350

350

15Landgoed Duin & Kruidberg is a striking country estate hotel, restaurant and brasserie in Santpoort-Noord, set among ancient trees and a landscape of stunning dune valleys and small lakes, within a stone’s throw of Haarlem and Amsterdam. In addition to luxury hotel rooms, this four-star (conference) hotel has five authentic classic style rooms, perfect for a stylish reception or traditional dinner party. Ten multifunctional meeting rooms, with modern technology, add value and an extra dimension to gatherings, meetings and product presentations. At the trendy Brasserie & Lounge Bar DenK, seasonal ingredients are transformed into traditional brasserie dishes with a modern twist, while Michelin-star Restaurant De Vrienden van Jacob serves up a real culinary treat for the senses. This country estate breathes history, giving it a truly unique character. At Landgoed Duin & Kruidberg, guests can still enjoy first-rate service with a focus on personal attention.

✓ 75 350 500 ✓31. NH Zandvoort

Unieke locatie aan het strand Unique venue by the beach

NH Zandvoort ligt in een van de bekendste badplaatsen van Nederland, direct aan het strand. Dit prachtige viersterrenhotel heeft ruime parkeergelegenheid, ligt tegenover het Circuit Park Zandvoort en is per bus en trein goed te bereiken. De luchthaven Schiphol is slechts 30 autominuten verwijderd. Het hotel heeft 20 vergaderzalen geschikt voor groepen tot 200 personen. Alle zalen zijn uitgerust met de modernste voorzieningen, waaronder draadloos internet en airconditioning. Het hotel biedt unieke mogelijkheden om zakelijke en recreatieve activiteiten te combineren. U kiest met NH Zandvoort voor een onbezorgde en goed verzorgde bijeenkomst. Een enthousiast team denkt graag met u mee over de invulling van uw bijeenkomst. Green Key Gold gecertificeerd.

200

100

20NH Zandvoort is situated in one of the most famous seaside resorts in the Netherlands, right by the beach. This stunning four-star hotel, opposite Circuit Park Zandvoort race track, offers ample parking and is easily accessible by bus and train. Schiphol airport is only a 30 minutes’ drive away. The hotel has 20 meeting rooms suitable for groups up to 200 people. All rooms are equipped with the latest modern facilities, including wireless internet and air conditioning. With a range of leisure activities available in the surrounding area, including walking, cycling and golf, this hotel offers unique opportunities to combine business with leisure. The hotel’s enthusiastic team will gladly help you put together the programme for your gathering. In short, when you choose NH Zandvoort Hotel as your venue, your gathering will be stress free and every detail will be taken care of. Green Key Gold certified.

✓ 213 200 250 ✓NH Zandvoort Burg. van Alphenstraat 63 2041 KG Zandvoort T +31 (0)23 - 576 07 60 [email protected] www.nh-hotels.com

57

32. Orangerie Elswout

Landelijk en exclusief Rural and exclusive

58

Orangerie Elswout Elswoutslaan 22 2051 AE Overveen T +31 (0)23 - 524 26 39 [email protected] www.orangerie-elswout.nl

Laat u inspireren door de natuur en rust op deze historische locatie in Overveen. Ondanks de ‘landelijke’ omgeving ligt de Orangerie Elswout centraal in de Randstad, vlakbij Haarlem, Schiphol en Amsterdam.

Be inspired by nature and tranquillity in this historic venue in Overveen. Despite its ‘rural’ setting, Orangerie Elswout enjoys a central location in Randstad, near Haarlem, Schiphol and Amsterdam.

U heeft de keuze uit aantrekkelijke arrangementen, maar ook maatwerk is mogelijk. U beschikt altijd exclusief over de locatie. Wij garanderen rust en privacy! Weg van de werkplek nemen we u graag de zorg uit handen.

There is a choice of attractive packages, but tailor-made packages are also possible. Orangerie Elswout always offers exclusive use of the venue, guaranteeing tranquillity and privacy. Away from the workplace, let Orangerie Elswout take care of every last detail for you.

175

75

2✓ - 500 500 ✓

✓ - ✓

33. SnowPlanet

Vergaderen combineren met actie Combine meetings with action

SnowPlanet biedt vijf zalen die voorzien kunnen worden van alle audiovisuele middelen om uw vergadering, (product)presentatie of lezing uitstekend te laten verlopen.

Indoor ski centre SnowPlanet has five function rooms which can be fitted with all audio-visual equipment needed to ensure your meeting, (product) presentation or lecture runs smoothly.

Ook biedt SnowPlanet een huiselijke sfeer in ‘The Lodge’. Vergaderen in alle rust in een warme en sfeervolle ambience. Een vergadering of productpresentatie is goed te combineren met een actief programma op de piste, diverse teambuildingprogramma’s en kookworkshops.

If you prefer having your meeting in a more homely atmosphere, ‘The Lodge’ restaurant is a perfect option, a place to meet in peace and quiet in a warm, cosy environment. Meeting or product presentations can be combined with an activity programme on the snow slope, a choice of teambuilding programmes and cookery workshops.

200

100

5

- 1.500 2.000 ✓

✓ - ✓

SnowPlanet Heuvelweg 6-8 1981 LV Velsen-Zuid T +31 (0)255 - 545 848 [email protected] www.snowplanet.nl

59

34. Villa Westend

Uniek en trendy

Villa Westend Unieke vergaderlocatie aan de rand van Haarlem-Noord in Spaarnwoude met ruime, lichte vergaderruimtes en uitzicht op de Westbroekplas.

Villa Westend Unique meeting venue, located on the edge of Haarlem-North in recreation area Spaarnwoude, with spacious, light meeting rooms with a view of the Westbroekplas.

Alle ruimtes zijn voorzien met groot LED-touchscreen. Gratis WIFI en parkeergelegenheid.

All rooms are equipped with a big LED-touchscreen. Free WIFI and parking available.

Villa Westend biedt diverse vergaderarrangementen met verrassende aanvullende teambuildingsactiviteiten.

60

Villa Westend Westlaan 41 1991 AL Velserbroek T +31 (0)23 - 538 18 78 [email protected] www.villa-westend.nl

Unique and trendy

200

80

2Villa Westend offers a range of meeting packages with a great selection of teambuilding activities.

✓ - 250 500 ✓

✓ - ✓

✓ -

61

62

Bereikbaarheid Accessibility

63

Bereikbaarheid | Accessibility

Uitstekend bereikbaar Excellent accessibility Bereikbaarheid Haarlem en omgeving

Accessibility of Haarlem and surrounding area

Haarlem is uitstekend bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

Haarlem is very easily accessible, both by car and public transport.

Auto Haarlem is centraal gelegen ten opzichte van Amsterdam (17 km), Schiphol (12 km), Utrecht (46 km) en andere steden in de Randstad. Uitvalswegen waaronder de A208 en A9 verbinden Haarlem met de rest van de regio. Badplaatssen Bloemendaal aan Zee en Zandvoort liggen op ca. 10 km afstand.

By car Haarlem enjoys a central location in relation to Amsterdam (17 km), Schiphol (12 km), Utrecht (46 km) and other cities in the Randstad region. Main roads including the A208 and A9 motorways connect Haarlem to the rest of the region. The seaside resorts of Bloemendaal aan Zee and Zandvoort are approximately 10 km away.

Parkeren Parkeren in Haarlem kan in de openbare parkeergarages Stationsplein, de Raaks, Houtplein, de Appelaar, de Kamp of Cronjé. Alle zijn gelegen in of aan de rand van het stadscentrum. Bij de toegangswegen van Haarlem wordt de route naar de desbetreffende parkeergarage aangegeven. Enkele congres- en vergaderlocaties beschikken over eigen parkeergelegenheid.

Parking Parking facilities in Haarlem include the following public car parks: Stationsplein, de Raaks, Houtplein, de Appelaar, de Kamp and Cronjé. They are all situated on the outskirts of the city centre. Routes to the various car parks are clearly signposted upon entering the city. Some conference and meeting venues also have their own parking facilities.

Openbaar vervoer Haarlem telt twee NS treinstations. Eén in het centrum, station Haarlem, en één aan de rand van de stad, station Haarlem Spaarnwoude. De treinreis van Amsterdam naar Haarlem kost slechts 15 minuten, die van Haarlem naar Zandvoort 10 minuten. Ook Bloemendaal, Overveen, Santpoort Zuid en Noord en Heemstede hebben een eigen NS station.

64

By public transport Haarlem has two train stations, one in the city centre, Haarlem station, and one on the outskirts of the city, Haarlem Spaarnwoude station. The train journey from Amsterdam to Haarlem only takes 15 minutes; the journey from Haarlem to Zandvoort takes 10 minutes. Bloemendaal, Overveen, Santpoort Zuid and Noord and Heemsteede all have their own train stations.

Bereikbaarheid | Accessibility

De R.Net lijn 300, een snelle busverbinding tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam Zuidoost, biedt openbaar vervoer van hoge kwaliteit. Doordat de bus gebruik maakt van een eigen, vrije busbaan is dit een goed alternatief voor de auto, vooral in de spits. Vanaf Schiphol rijdt de bus in ca. 45 minuten naar Haarlem centrum.

The R.Net line 300, a fast bus service between Haarlem, Schiphol and Amsterdam Zuidoost (southeast) offers high-quality public transport. Thanks to dedicated bus lanes, travelling by bus is a great alternative to car travel, especially during rush hour. The bus journey from Schiphol to Haarlem takes approximately 45 minutes.

Luchthaven Schiphol Haarlem ligt nabij luchthaven Schiphol (12 km) waardoor de stad voor buitenlandse gasten snel en eenvoudig te bereiken is.

Schiphol Airport Haarlem is close to Schiphol airport (12 km) so foreign visitors have fast and easy access to the city.

65

Plattegronden | Maps Nr. | Nr. Naam | Name

Pagina | Page

Ver s

pro Locaties in Haarlem centrum nc

kw

Kennemer

Jans w

eg

Kruiswe g

plein

Rozenstraat park

Kenaustraat

at Kruisstra

Barteljorisstraat

Klein

e Ho

utstr

aat

Pap e

or

n

ntor

env

est

t tra a

9

ne

paar

ere S Donk

t es en v a Sp

Sp

aa

rne

Parkeergarage/Car park de Kamp est perv gel Kam persin m Ka

t

rstraa

oude

nw Spaar

uts Ho

17

e arn

cht

nh

e

t

ne

Gra

Spaarn

de

e

Spaarn

at

he

lst ra

tra a

ke s Fra n

ha

Ou

d iglan t Heil

Klei

Groo

nH

eilig land

ote Gr

Gasthuisvesit Gasthuissingel

Parkeergarage/Car park Houtplein

66

te

Ho

uts

tra

mp

18

1

g

Kle i

Gi

ers

de

Hou

at

in

ersstra

4

Parkeergarage/Car park de Appelaar

10

gan

Sc

at tra

Ge

tple

Tempe li

G

at

t traa aat

ams

e An

ge R a

Lan g

Lan

nas tr

cht traa

t Ged emp te R aam

gra

Wil he

Tempeliersstraat

8

5

Ane

gc

Gasthuisstraat

t ves Zijl aat astr lmin

e jek ad

rt

an

Or

ev aa ids Le

Sop hias

st

rot

ht grac sser ene Bak ht grac sser

mve

t

l

raa

nge

est

msi

Raa

ed

Raa

Sm

aat

3

tra

o eH

de

15

Grote Markt

at

uts

cht

Doelstr

6

12 22

Ko u

He r

n laa Na

ss

au

Ridderstraat

Spekstraat

Gra

Botermarkt

19

t

ude

aat

7

nestraa

te O

oetestr

raat

Jacobij

emp

16

Ged

Barrev

Zijlst

rkt

ima

Hoo

20

2

str

raat

rk

eg ht

La ng e

est

straat

Parklaan

Nieuwe Grac

ht

Nassau

Parklaan

Parklaan

Nieuwe Grac

Zijl

13 11

we

aat

ht

Jansstr

Nieuwe Grac

Drossest

Bol

Jans w

Kruiswe

g

Parklaan

aat Parkeergarage/Car park Raaks Raaks

sen

Stationsplein

ene Bak

14

Prin

Parkeergarage/Car park Stationsplein

isv

iss ing

Bolwerk

Staten

Kena u

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

hu

hu

Kin

36 37

el

eg

1. Amrâth Grand Hotel Frans Hals 2. De JansZalen 3. De Vishal 4. Doopsgezinde Kerk 5. Elout’s Kamer 6. Grand Café Brinkmann 7. Grand Café XO 8. Grote of Sint-Bavokerk 9. Hodshon Huis 10. Hotel Café Restaurant Stempels 11. Jopenkerk 12. Molen De Adriaan 13. Pathé Haarlem 14. Patronaat 15. Philharmonie 16. Stadsschouwburg Haarlem 17. Studio Helmbreker 18. Teylers Museum 19. Wijnkoperij Okhuysen 20. ZAAMEN Zijlweg

der

Haarlem23 city centre 19Venues 20 in 21

der

1 32

Kin

7

8

Plattegronden | Maps

Nr. | Nr. Naam | Name

Pagina | Page

Locaties aan de rand van het centrum van Haarlem Venues on the outskirts of Haarlem city centre 21. Carlton Square 43 22. De Lichtfabriek 44 23. Huis te Zaanen 45 24. Museum Het Dolhuys 46 25. Seinwezen 47 26. Van der Valk Hotel Haarlem 48 Locaties buiten Haarlem Venues outside Haarlem 27. Beeckestijn 28. Claus Hotel & Event Center 29. De Haven van Zandvoort 30. Landgoed Duin & Kruidberg 31. NH Zandvoort 32. Orangerie Elswout 33. SnowPlanet 34. Villa Westend

A22

25

A9

Alkmaar (29 km) Den Helder (65 km)

27

Driehuis

33

N208

53 54 55 56 57 58 59 60

Velserbroek

30

Santpoort-Noord

34 Santpoort-Zuid

Spaarndam A9

Bloemendaal

Bloemendaal aan Zee

23

Amsterdam (17 km) Schiphol (12 km) Utrecht (46 km)

N200

Overveen

Penningsveer

25

31

24

22 A200

N208

32

Zandvoort

Zwanenburg

HAARLEM

21

29

26

N201

Nieuwebrug

N205

Aerdenhout A9 Boesingheliede

N201 Vijfhuizen

Heemstede N206

N208 Cruquius

N205

Leiden (26 km) Den Haag (40 km) Rotterdam (52 km)

A5

28 67

68

HAARLEM CENTRUM

HAARLEM CENTRUM

Metropoolregio Amsterdam

Alkmaar

Haarlem Amsterdam Haarlem

Amsterdam

Almere

Schiphol

Den Haag

Utrecht

69

Index | Index

Naam | Name Amrâth Grand Hotel Frans Hals

70

Pg. 19

Nr. Adres | Address 1. Damstraat 10, 2011 HA Haarlem

Telefoon | Telephone E-mail | E-mail +31 (0)23 - 518 18 18 [email protected]

Beeckestijn

53

27. Rijksweg 136, 1981 LD Velsen-Zuid

+31 (0)20 - 521 06 30 [email protected]

Carlton Square

43

21. Baan 7, 2012 DB Haarlem

+31 (0)23 - 531 90 91 [email protected]

Claus Hotel & Event Center

54

28. Bosweg 15, 2131 LX Hoofddorp

+31 (0)23 - 556 90 01 [email protected]

De Haven van Zandvoort

55

29. Paviljoen 9, Paulus Loot, Zandvoort

+31 (0)23 - 571 88 88 [email protected]

De JansZalen

20

2. Jansstraat 36 - 40, 2011 RX Haarlem

+31 (0)6 - 106 255 52 [email protected]

De Lichtfabriek

44

22. Minckelersweg 2, 2031 EM Haarlem

+31 (0)23 - 540 02 88 [email protected]

De Vishal

21

3. Grote Markt 20, 2011 RD Haarlem

+31 (0)23 - 532 68 56 [email protected]

Doopsgezinde Kerk

22

4. Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem

+31 (0)23 - 532 18 83 [email protected]

Elout’s Kamer

23

5. Warmoesstraat 1E, 2011 HN Haarlem

+31 (0)6 - 512 39 241 [email protected]

Grand Café Brinkmann

24

6. Brinkmannpassage 41, 2011 NZ Haarlem

+31 (0)23 - 532 31 11 [email protected]

Grand Café XO

25

7. Grote Markt 8, 2011 RD Haarlem

+31 (0)23 - 551 13 50 [email protected]

Grote of Sint-Bavokerk

26

8. Grote Markt, 2011 RD Haarlem

+31 (0)23 - 553 20 40 [email protected]

Hodshon Huis

27

9. Spaarne 15a - 17, 2011 CD Haarlem

+31 (0)20 - 521 06 30 [email protected]

Hotel Café Restaurant Stempels

28

10. Klokhuisplein 9, 2011 HK Haarlem

+31 (0)23 - 512 39 10 [email protected]

Huis te Zaanen

45

23. Orionweg 1, 2024 TA Haarlem

+31 (0)23 - 531 02 19 [email protected]

Jopenkerk

29

11. Gedempte Voldersgracht 2, 2011 WD Haarlem

+31 (0)23 - 533 41 14 [email protected]

Landgoed Duin & Kruidberg

56

30. Duin en Kruidbergerweg 60, 2071 LE Santpoort +31 (0)23 - 512 18 00 [email protected]

Molen De Adriaan

30

12. Papentorenvest 1a, 2011 AV Haarlem

+31 (0)6 - 290 68 476 [email protected]

Museum Het Dolhuys

46

24. Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem

+31 (0)23 - 541 06 79 [email protected]

NH Zandvoort

57

31. Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort

+31 (0)23 - 576 07 60 [email protected]

Orangerie Elswout

58

32. Elswoutslaan 22, 2051 AE Overveen

+31 (0)23 - 524 26 39 [email protected]

Pathé Haarlem

31

13. Zijlvest 41 - 43, 2011 VB Haarlem

+31 (0)900 - 1458

[email protected]

Patronaat

32

14. Zijlsingel 2, 2013 DN Haarlem

+31 (0)23 - 517 58 50 [email protected]

Philharmonie

33

15. Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem

+31 (0)23 - 512 12 20 [email protected]

Seinwezen

47

25. Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem

+31 (0)23 - 544 27 51 [email protected]

SnowPlanet

59

33. Heuvelweg 6-8, 1981 LV Velsen-Zuid

+31 (0)255 - 545 848

Stadsschouwburg Haarlem

34

16. Wilsonsplein 23, 2011 VG Haarlem

+31 (0)23 - 512 12 20 [email protected]

[email protected]

Studio Helmbreker

35

17. Helmbrekersteeg 7, 2011 DE Haarlem

+31 (0)6 - 224 77 767 [email protected]

Teylers Museum

36

18. Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

+31 (0)23 - 516 09 63 [email protected]

Van der Valk Hotel Haarlem

48

26. Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem

+31 (0)23 - 536 75 00 [email protected]

Villa Westend

60

34. Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek

+31 (0)23 - 538 18 78 [email protected]

Wijnkoperij Okhuysen

37

19. Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

+31 (0)23 - 531 22 40 [email protected]

ZAAMEN

38

20. Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem

+31 (0)23 - 620 08 00 [email protected]

Index | Index

Naam | Name Amrâth Grand Hotel Frans Hals

Pg. 19

Nr. Website | Web site 1. www.hotelfranshals.nl

30

-

1

82

60

-

75

-

-

-Beeckestijn

53

27. www.bijzonderelocatiehuren.nl

120

60

2-

120

150

-Carlton Square

43

21. www.carlton.nl/square

120

70

6

122 120

200

--148 2.000 2.500

--Claus Hotel & Event Center

54

28. www.courtyardamsterdamairport.nl

700

300 12

De Haven van Zandvoort

55

29. www.dehavenvanzandvoort.nl

350

100

2

-

250

700

De JansZalen

20

2. www.dejanszalen.nl

2

-

250

250

-

-

-De Lichtfabriek

44

22. www.lichtfabriek.nl

500

400

4

-

500

800

-

-

De Vishal

21

3. www.devishal.nl

60

-

1-

-

60

80

--Doopsgezinde Kerk

22

4. www.vdgh.nl

350

80

5

-

80

350

--Elout’s Kamer

23

5. x

-

12

-

-

12

-

-

-

--Grand Café Brinkmann

24

6. www.grandcafebrinkmann.nl

100

80

3

-

160

300-

-

-

-Grand Café XO

25

7. www.xo-haarlem.nl

40

30

2

-

100

200

--Grote of Sint-Bavokerk

26

8. www.bavo.nl

700

300

3

-

300 1.200

--Hodshon Huis

27

9. www.bijzonderelocatiehuren.nl

150

60

4-

-

120

150

--Hotel Café Restaurant Stempels

28

10. www.stempelsinhaarlem.nl

90

50

3

17

80

200

Huis te Zaanen

45

23. www.huistezaanen.com

40

12

1

-

40

40

-

-

-Jopenkerk

29

11. www.jopenkerk.nl

40

25

2

-

100

150

-Landgoed Duin & Kruidberg

56

30. www.duin-kruidberg.nl

350

350 15

75

350

500

Molen De Adriaan

30

12. www.molenadriaan.nl

40

25

1

-

40

80

-

-

-Museum Het Dolhuys

46

24. www.hetdolhuys.nl

80

50

5

-

65

80

-

-

-NH Zandvoort

57

31. www.nh-hotels.com

200

100 20

250

Orangerie Elswout

58

32. www.orangerie-elswout.nl

175

75

2

213 200 -

500

500

-Pathé Haarlem

31

13. www.pathe.nl/haarlem-

8

-

800

800

-

-

Patronaat

32

14. www.patronaat.nl

300

150

4

-

500 1.000

Philharmonie

33

15. www.theater-haarlem.nl

1.250 350

8

-

1.200 1.850

-

-

-Seinwezen

47

25. www.seinwezen.nl

80

120

8

-

120-SnowPlanet

59

33. www.snowplanet.nl

200

100

5

-

1.500 2.000

-Stadsschouwburg Haarlem

34

16. www.theater-haarlem.nl

600

40

2

-

450

450

-

-

-Studio Helmbreker

35

17. www.studiohelmbreker.nl

40

48

2

-

60

80

-

-

-

-

-Teylers Museum

36

18. www.teylersmuseum.eu

150

-

4

-

75

250-

-Van der Valk Hotel Haarlem

48

26. www.hotelhaarlem.nl

400

300 13

315 500

600

-Villa Westend

60

34. www.villa-westend.nl

200

80

2

-

250

500

-

-

Wijnkoperij Okhuysen

37

19. www.okhuysen.nl

40

26

1

-

30

60

--

-

-ZAAMEN

38

20. www.zaamen.nl

100

32

8

-

60

120

-

-

-

-

-150

-

71

72

Colofon | Colophon

Colofon | Colophon Productie en redactie | Production and editing Haarlem Marketing | haarlem.nl +31 (0)23 - 571 22 62  |  [email protected] VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing

Ontwerp en vormgeving | Design and layout Studio Naskin | naskin.nl

Fotografie | Photography Algemene fotografie: - Hans Guldemond | hansguldemond.nl - Dasha Elfring | dasha.nl - Arnold Bartman | fotoarnoldbartman.nl - Stockfotografie Fotografie cover: - Ton Constandse Locatiefotografie: - Via de desbetreffende locatie

Vertaling | Translation Fundalingua | fundalingua.com

Drukwerk | Print Njoy Media | njoymedia.nl

(Wijzigingen voorbehouden, maart 2014) (Changes with reservation, March 2014)

73

74

W W W. H A A R L E M . N L

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF