VERTEL HET MAAR ROOSTER 2016

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download VERTEL HET MAAR ROOSTER 2016...

Description

VERTEL HET MAAR ROOSTER 2016 Mogelijkheden zijn: Jeremia (6 zondagen 2008), Jona (4 zondagen 2009), Filippenzen (2008) of Jakobus (2007). 1e kwartaal 3 januari 10 januari 17 januari 24 januari 31 januari 7 februari L1 14 februari L2 21 februari L3 28 februari L4 6 maart L5 9 maart (biddag) 13 maart L6 20 maart L7 27 maart (Pasen)

Matteüs 2:1-12 Matteüs 3:1-4 en 13-17 Johannes 2:1-11 Lucas 4:14-30 Lucas 4:40-44 Lucas 5:1-11 Lucas 6:27-35 Lucas 18:9-14 Lucas 19:29-44 Lucas 22:39-46 Lucas 13:18-21+ Johannes 4:31-38 Lucas 22:66-71 Lucas 23:33-43 Lucas 23:56-24:12

Magiërs uit het Oosten Johannes de Doper en de doop van Jezus De bruiloft in Kana Optreden van Jezus in Nazaret Jezus geneest ons helemaal De wonderlijke visvangst Wat is liefde? De Farizeeër en de Tollenaar Jezus’ intocht in Jeruzalem Jezus gevangengenomen Klein zaad en grote oogst Jezus verhoord door de raad van oudsten Jezus wordt gekruisigd De opstanding van Jezus

Lucas. 24:13-35 Lucas 24:35-48 Johannes 6:32-40 en 48-51 Johannes 15:1-8 Johannes 14:1-14 Lucas 24:49-53 Johannes 14:15-21 Handelingen 2 Openbaring 12:1-6 Numeri 9:15-23 Numeri 12:1-16 Numeri 13:1-14:10 Numeri 17:16-26 Numeri 21:4-9

Mannen op weg naar Emmaüs Jezus verschijnt in Jeruzalem ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ ‘Ik ben de ware wijnstok’ Jezus maakt een plaats voor ons klaar Jezus opgenomen in de hemel De Geest leert ons Jezus liefhebben Gods Geest wordt uitgestort Jezus’ leven op aarde samengevat Gods wolk wijst de weg Mozes’ gezag betwist Twaalf verkenners in Kanaän De bloeiende staf van Aäron De koperen slang

2e kwartaal 3 april 10 april 17 april 24 april 1 mei 5 mei (Hemelv) 8 mei 15 mei (Pinkst) 22 mei 29 mei 5 juni 12 juni 19 juni 26 juni

3e kwartaal 3 juli 10 juli 17 juli 24 juli 31 juli 7 augustus 14 augustus 21 augustus 28 augustus 4 september 11 september

Numeri 22: 13-35 Numeri 27:12-23 en Deuteronomium 34 Filippenzen 1:1-11 Filippenzen 1:12-26 Filippenzen 1:27-2:11 Filippenzen 3:1-16 Filippenzen 4:1-9 Lucas 13:22-30 Lucas 14:1-14 Lucas 14:15-24 Lucas. 15:1-10

18 september 25 september

Lucas 16:19-31 Genesis 37

Bileam en Barak Mozes draagt de leiding over en sterft Dankbaar voor Gods kerk Vervolgde christenen Volhouden in het geloof Doelgericht christen-zijn De Heer is onze vreugde Wie worden gered? Een feestmaal op sabbat Gelijkenis van de verontschuldigingen Gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning Gelijkenis van de rijke man en Lazarus Jozef wordt verkocht

4e kwartaal 2 oktober 9 oktober 16 oktober 23 oktober 30 oktober 2 november (Dank) 6 november 13 november 20 november 27 november A1 4 december A2 11 december A3 18 december A4 25 december

Genesis 39 Genesis 40 Genesis 41 Gen. 42 Gen. 43-45 Openbaring 22:1-5 Genesis 46-47 Genesis 49 Genesis 50:22-26 Genesis 38/Matteüs 1:3 Jozua 2/ Matteüs 1:5 Ruth/ Matteüs 1:5 2 Samuël 11/Matteüs 1:6 Lucas 2/Matteüs 1:16

Jozef en de vrouw van Potifar Dromen van de schenker en de bakker De droom van de farao Jozefs broers in Egypte Jozef maakt zich bekend aan zijn broers De levensboom in het nieuw Jeruzalem Jakob gaat naar Egypte Het sterven van Jakob Jozefs dood Tamar Rachab Ruth Batseba Maria

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF