Övning 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Övning 1...

Description

Övning 1 Datateknik A, Java I, 5 poäng

Syfte:

Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program

Att läsa:

Lektion 1

Antal uppgifter:3 Inlämning:

Sker via inlämningsuppgifter i WebCT

Lycka till!

Övning 1 Java I, 5 poäng

Uppgift 1 Denna uppgift beskriver hur du kommer igång med Java så att du kan skapa dina egna program. Genom att följa instruktionerna i detta dokument från början till slut är det meningen att du skall lyckas installera en utvecklingsmiljö för Java (om inte denna redan finns) samt skapa och köra ditt första Javaprogram. Instruktionerna är endast testade med Windows XP, men bör fungera även med t.ex. Windows 2000. För dig som använder något annat än XP eller 2000 finns instruktioner att läsa på Sun:s sida: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/install.html

Installation av Java Det finns ett antal olika utvecklingsmiljöer för Java, såsom Java Workshop, Microsoft Visual J++, Symantec Visual Café och Borland JBuilder. Gemensamt för dessa är att de alla har ett grafiskt användargränssnitt, vilket ger en mer visuell och lättarbetad miljö. Att använda en sådan miljö underlättar mycket vid programutveckling och då framförallt vid grafiska program. För nybörjare kan det dock vara en fördel att inte använda en sån här miljö då mycket av koden automatgenereras av utvecklingsmiljön. Den utvecklingsmiljö som kommer att användas i denna kurs är J2SE Development Kit 5.0 (JDK). JDK är en kommandoradsbaserad utvecklingsmiljö framtagen av JavaSoft och innehåller den senaste versionen av Java, kompilator, virtuell maskin och standardbiblioteken för Java. Denna utvecklingsmiljö är helt gratis och innehåller ett antal verktyg för programutveckling i Java. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner från Internet. Nedan följer kortare instruktioner för användare som är vana att installera nya program. På nästa sida finner du mer utförliga instruktioner för hur Java installeras.

Korta instruktioner för vana användare 1. Ladda ner JDK 5.0 från http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp. Den distribution som ska användas är JDK 5.0 Update XX (includes the JVM technology). 2. Installera JDK 5.0 och sätt korrekt sökväg i din path-inställning (miljövaribler i Windows XP) så att kommandot java och javac fungerar. Läs installationsanvisningarna från Sun om kör fast. 3. Öppna ett kommandofönster och skriv java -version för att säkerställa att installationen är korrekt gjord. 4. Skriv ett program som skriver ut texten ”Java I, 5 poäng” på skärmen. 5. Gå till Uppgift 2.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 1

Övning 1 Java I, 5 poäng

Utförliga instruktioner Börja med att ladda hem utvecklingsmiljön genom att gå till följande sida: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp. Du kommer då till skärmbilden som visas nedan.

Här finns det tre olika distributioner att välja bland. NeatBeans IDE + JDK 5.0 innehåller både Java och en grafisk utvecklingsmiljö (NetBeans). Denna utvecklingsmiljö erbjuder programutvecklaren möjlighet till visuell programmering. JRE 5.0 är till för användare som enbart vill kunna köra Javaprogram på sin dator. Den innehåller enbart en virtuell maskin och ingen kompilator. Med denna distribution kan du inte utveckla egna Javaprogram. JDK 5.0 (update XX includes the JVM technology) är den du ska ladda ner. Den innehåller allt för att du ska kunna utveckla egna program i Java. Lite längre ner på sida ovan finner du bl.a. hela Javas dokumentation (API). Denna kan du även ladda ner om du sitter vid en dator som inte alltid är uppkopplad mot Internet. I denna kurs kommer vi inte använda API:n så mycket, men när man programmerat i Java ett tag så är API:n ett oumbärligt hjälpmedel, ett måste. Klicka på länken Download JDK 5.0 Update XX och du kommer till en sida med ett licensavtal som du måste acceptera (välj Accept och klicka på Continue) innan du kan gå vidare i installationen.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 2

Övning 1 Java I, 5 poäng

På den sida som nu dyker upp (se nedan) bläddrar du ner till tabellen med de olika installationsfilerna. Vi som använder Windows väljer att ladda ner filen för offlineinstallation. Det fullständiga filnamnet är jdk-1_5_0_xx-windows-i586-p.exe där xx står för aktuellt versionsnummer. Installationsfilen är 55.11 MB och har du långsam uppkoppling, som jag, kan det med andra ord ta ett tag ett ladda ner filen.

Välja att spara filen på disk och välj därefter var på din dator du vill spara filen. Sen är det bara att vänta medan filen laddas ner.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 3

Övning 1 Java I, 5 poäng

Köra installationsprogrammet När filen har laddats hem är det dags att starta installationen. Navigera dig fram till rätt mapp/katalog på din hårddisk, där du sparade installationsfilen, med utforskaren eller genom att dubbelklicka på ikonen ’Den här datorn’. När du hittat filen startar du installationen genom att dubbelklicka på den. Följ instruktionerna som kommer upp på skärmen för att köra igenom installationen. Börja med att acceptera licensavtalet och tryck på Next.

I det fönster som nu dyker upp får du välja vilka komponenter som ska installeras. Gör inga förändringar utan installera allt. Här får du även välja var på din hårddisk Java ska installeras. Den föreslagna platsen är C:\Program\jdk1.3.0_xx\. Som du ser i bilden nedan har jag valt en annan plats att installera för att samla allt Java-relaterat under mappen java. OBS!! Det är väldigt viktigt att du noterar hela sökvägen (Install to: i bilden nedan) eftersom vi kommer att använda denna sökväg senare i installationen. Tryck på Next för att gå vidare.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 4

Övning 1 Java I, 5 poäng

Nu får du vänta ett tag på att filer kopieras och installeras. Efter någon eller några minuter dyker fönstret nedan upp på skärmen. Här frågas det efter vilka komponenter som ska installeras för J2SE Runtime Enviroment (Public JRE som vi valde att installera i föregående bild). Lämna allt som det är och tryck på Next. OBS!! Valde du en annan installationskatalog i föregående bild är det mest lämpligt att använda samma katalog för JRE.

Nu kan du välja vilka webbläsare som ska ha stöd för att köra så kallade Applets i. Se till att alla webbläsare som hittats markeras innan då går vidare (Next).

Återigen får du vänta en stund medan filer kopieras och installeras. När hela installationen är klar trycker du på Finish för att avsluta.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 5

Övning 1 Java I, 5 poäng

Lägga till en sökväg till JDK För att man enkelt skall kunna starta de program som ingår i JDK 5.0 måste man lägga till en sökväg (path) till dessa program i Windows. Denna PATH definieras lite olika beroende på plattform och operativsystem. Beskrivningen nedan gäller för Windows 2000/XP. Använder du något annat finns en beskrivning att läsa på Suns: hemsida: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/install.html. Börja med att öppna kontrollpanelen och välj där att öppna System (du kan även använda en genväg genom att trycka in tangentkombinationen Windows + Pause/Breake). Därefter väljer du fliken Avancerat och klickar på knappen Miljövariabler.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 6

Övning 1 Java I, 5 poäng

Leta sedan efter inställningen för path i rutan för Systemvariabler (om du inte har administratörsrättigheter får du leta i rutan för ”Användarvariabler för xxx”). Finns det en inställning för path sedan tidigare väljer du Redigera.

Nu är det viktigt att du kommer ihåg vilken katalog du installerade JDK. I installationskatalogen finns en underkatalog med namnet bin. Här finns alla verktygen för att bl.a. kompilera och köra Javaprogram. Det är sökvägen till denna bin-katalog du ska skriva in i textrutan Variabelvärde. Finns det värden där sen förut måste du börja med ett ; (semikolon) för att skilja de olika sökvägarna åt.

Fann du ingen inställning för path, i andra bilden ovanför, klickar du på Ny istället för Redigera. Samma ruta som ovan dyker upp och i Variabelnamn skriver du Path och sen sökvägen i Variabelvärde. Klicka på OK för att stänga alla öppna fönster.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 7

Övning 1 Java I, 5 poäng

Testa att installationen fungerar För att prova att installationen fungerar kan du öppna ett kommandofönster (Command Prompt). Denna hittar du via Start-knappen och Alla program. Du kan även öppna ett kommandofönster genom att via Start-knappen välja Kör... och skriva cmd. Ge därefter följande kommando: java -version Är installationen gjord och sökvägen satt på ett riktigt sätt bör du få följande utskrift:

Skulle du däremot få en utskrift som säger något i stil med ‘java är inte ett internt kommando, externt kommando, program eller kommandofil.’ innebär det mest troligt att sökvägen inte är satt på ett korrekt sätt. Kontrollera då att du har satt rätt path.

Skriv ditt första Javaprogram Nu när du installerat JDK, och lagt till sökvägen, är det dags att prova på att konstruera ett enkelt Javaprogram. Meningen med detta är att du skall vara helt säker på att installationen gått riktigt till och för att du skall lära dig hur man arbetar med de olika verktygen som ingår (java, javac m.m.). Innan vi börjar är ett tips att du skapar en speciell katalog där du sparar alla dina Javaprogram (du kan även skapa en speciell katalog för just denna kurs och de övningar du ska göra). När jag installerade JDK valde jag en katalog som hette Java. Där tänker jag nu skapa en mapp för mina Javaprogram som ska göras i denna kurs. I det kommandofönster du har uppe står du mest troligt i katalogen ”Documents and Settings”. För att komma till root-nivå på hårddisken (C:) ger du kommandot: cd \ cd står för change directory och används för att byta aktuell katalog. Genom att skriva backslash (\) efter kommer vi till root-nivå. Därefter byter vi katalog till java genom kommandot: cd java För att skapa en ny mapp används kommandot md följt av namnet på den nya mappen. Skapa nu en ny mapp med t.ex. namnet JavaI genom följande kommando: md JavaI. Du bör nu ha en skärmbild som ser ut som nedan.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 8

Övning 1 Java I, 5 poäng

Här kan vi skapa en mapp för övningar och i denna mapp en undermapp för varje övning (1-8). Observera att du lika gärna kan skapa din mappstruktur i Utforskaren.

Nu är det dags att skriva ditt första Javaprogram. Till detta skall vi använda oss av Windows inbyggda Notepad. Du startar detta program genom att skriva in kommandot start Notepad i kommandofönstret, eller genom att välja Kör (Run) under Startmenyn och där skriva Notepad. Viktigt är att du står i rätt aktuell katalog (c:\java\JavaI\Övningar\Övning01> eller enligt den mappstruktur du använder) när du skriver detta, annars finns det risk för att du sparar dina Javaprogram på fel ställe och kommer då att få svårt att kompilera och exekvera programmen efter de instruktioner som kommer senare i detta dokument. Ett fönster kommer att dyka upp på skärmen där du kan skriva in ditt program. Skriv in följande lilla Javaprogram i Notepad. OBS! Det är viktigt att du skriver exakt som det står nedan. Stora och små bokstäver är det också viktigt att du skiljer på.

/** * Mitt första Javaprogram. Skriver ut textraden * "JavaI, 5 poäng" till skärmen. */ public class MittFörstaProgram { public static void main(String[] args) { System.out.println("JavaI, 5 poäng"); } }

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 9

Övning 1 Java I, 5 poäng

Spara sedan programmet som MittFörstaProgram.java i den katalog du nyss skapade för Övning01. Detta gör du genom att välja Spara under Arkiv-menyn i Notepad och leta reda på rätt katalog, samt skriv namnet MittFörstaProgram.java som filnamn. Återigen är det viktigt att skriva M, F, och P med stora bokstäver i filnamnet. OBS! Spara inte filen som en textfil utan välj "Spara som: Alla Filer" (Save as type: All Files) under Spara. Alternativ att du sätter dubbelfnuttar (" ") runt filnamnet, dvs. skriv "MittFörstaProgram.java". Detta för att inte spara filen som en textfil och få namnet MittFörstaProgram.java.txt vilket medför att filen inte går att kompilera.

Kompilera Javaprogram Du har nu skapat ett enkelt Javaprogram. Innan man kan starta programmet måste det kompileras. Kompilera måste du göra varje gång du har gjort en förändring i ditt program innan du kan köra det. För att kompilera ditt program använder via JDK:s kompilator som heter javac. I kommandofönstret skriver du javac följt av filnamnet på det program du vill kompilera. I ditt fall ska du alltså skriva följande i kommandofönstret: javac MittFörstaProgram.java Det kommer då att skapas en ny fil som heter MittFörstaProgram.class om allt går som det skall. Filnamnet MittFörstaProgram.class kommer från första raden i ditt program, efter kommentarerna, där det står public class MittFörstaProgram. Hade du skrivit något annat på den raden, hade filen fått det namnet istället. Dock slutar filnamnet alltid på .class efter det har kompilerats. Har du skrivit fel någonstans i ditt program kan du få kompileringsfel. Om du inte får ett meddelande i kommandofönster efter att ha kört javac MittFörstaProgram.java så har allt gått bra. För att lista filerna som finns i katalogen du arbetar i skriver du dir och trycker enter (dvs i kommandofönstret). Där skall nu finnas en fil som heter MittFörstaProgram.java och en som heter MittFörstaProgram.class.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 10

Övning 1 Java I, 5 poäng

Kompileringsfel Ibland kan det bli fel när man kompilerar sitt Javaprogram. Låt oss ta ett exempel. Anta att vi glömt skriva ett semikolon efter raden i vårt program där det står System.out.println("JavaI, 5 poäng"). När vi då försöker kompilera vårt program (med javac MittFörstaProgram.java) kommer det att se ut så här i ditt kommandofönster:

Då får du öppna ditt program igen i Notepad och rätta till de fel som kompilatorn anmärker på. Spara och kompilera sen programmet på nytt igen.

Exekvera Javaprogram När du till slut lyckats att kompilera ditt program utan att få några felmeddelande är det dags att provköra det. För att köra (exekvera) ett Javaprogram skriver man java följt av namnet på den klass som programmet innehåller. I vårt fall hette klassen MittFörstaProgram (titta på första raden efter kommentarerna i programmet så ser du) vilket betyder att du skall skriva följande kommando för att starta ditt program: java MittFörstaProgram Det är viktigt att du skriver MittFörstaProgram med stort M, F och P. Om allt fungerar som det skall så kommer JavaI, 5 poäng att skrivas ut i ditt kommandofönster. Som du ser klarar inte kommandofönstret att återge åäö på ett korrekt sätt.

Du är nu klar med första uppgiften i Övning 1. Gör nu uppgift 2 och 3 på nästa sida.

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 11

Övning 1 Java I, 5 poäng

Uppgift 2 Skapa ett Javaprogram med valfritt namn som på skärmen skriver ut kort information om dig själv. Vem du är, var du kommer ifrån och varför du valt att läsa denna kurs är exempel på vad du kan skriva.

Uppgift 3 Skapa ett program där du provar på att deklarera minst tre variabler med olika datatyper. Tilldela variablerna valfria värden och skriv ut dem med System.out.println eller System.out.print på valfritt sätt (jmf med Smeknamn.java i lektionens exempel).

Robert Jonsson ITM Östersund

Sida 12

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF