Voortgangsbericht generieke module Psychotherapie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Voortgangsbericht generieke module Psychotherapie...

Description

Voortgangsbericht generieke module Psychotherapie Utrecht, 30 juli 2015 Werkgroepen generieke module Psychotherapie van start. Onder voorzitterschap van Arnoud Arntz en Sjoerd Colijn zijn twee werkgroepen gestart met het formuleren van de generieke module Psychotherapie. De aftrap is gegeven in een gezamenlijke bijeenkomt op 20 mei jl. Het is gelukt om twee breed samengestelde werkgroepen te vormen met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. Dit is van belang voor het draagvlak van de generieke module Psychotherapie. Een overzicht van de leden van de werkgroepen vindt u op de site van de VGCt. Het is ook gelukt om een goede secretaris te vinden voor de werkgroepen: Katrien de Ponti. In het dagelijks leven is Katrien beleidsadviseur bij GGz Nederland. Voor deze opdracht is zij tijdelijk gedetacheerd bij de NVP. Gedurende de ontwikkelperiode van de generieke module Psychotherapie wordt niet gecommuniceerd over de inhoud van de module. Dit gebeurt als de concept tekst is vastgesteld door de stuurgroep en voor commentaar wordt voorgelegd aan belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt is het in november zo ver. Intussen is de voorbereidingsperiode voor het project afgerond. Hierover is verslag uitgebracht aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Een paar onderdelen uit de voorbereidingsperiode zijn nog in ontwikkeling: - De patiëntenversie en het autorisatieprotocol: het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ontwikkelt hiervoor een format. - De verkenning van mogelijkheden voor onderhoud en implementatie. Hiervoor is een plan in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website van NVP of VGCt. In geval van vragen kunt u contact opnemen met projectleider Hans Blaauwbroek: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF