Wanneer EMDR-therapie? Hoe werkt EMDR?

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Abnormal Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Wanneer EMDR-therapie? Hoe werkt EMDR?...

Description

Wanneer EMDR-therapie? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare, schokkende en/of angstwekkende ervaring, te kampen hebben met angsten en fobieën en/of mensen die belemmerd worden door in het verleden gevormde negatieve kernopvattingen over zichzelf. Een aantal voorbeelden waarbij EMDR goed toepasbaar is:  Verkeersongeval  Geweldsmisdrijf  Seksueel, lichamelijk of emotioneel misbruik/verwaarlozing  Negatieve kernopvattingen zoals: o Ik ben waardeloos o Ik ben lelijk o Ik ben stom o Ik ben schuldig o Ik ben een zwakkeling  Faalangst  Vliegangst  Smetvrees  Angst voor de tandarts  Angst voor autorijden  Straatvrees  Angst voor sociale contacten  Slik- of braakangst  Depressie na verlieservaring  Angst voor bepaalde dieren of activiteiten  Blijvende boosheid of verdriet om situatie uit verleden  Chronische pijn- en stressklachten  EMDR is ook goed inzetbaar bij complexe meervoudige trauma’s

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet bij iedereen lukt het deze ervaringen op eigen kracht te verwerken en ontstaan er psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (her-belevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Hoe werkt EMDR? Door stresshormonen die aangemaakt worden tijdens een nare gebeurtenis kan er een blokkade ontstaan in de hersenen tussen het korte en het lange termijn geheugen. Hierdoor is het brein niet in staat de nare herinneringen op een gezonde manier te verwerken en er betekenis aan te ontlenen. De herinnering blijft in het korte termijn geheugen “hangen”. Onterecht blijf je hierdoor geloven dat er bijv. nog steeds gevaar dreigt of dat je blijvend schuldig, machteloos of waardeloos bent. Hierdoor ontstaan psychische klachten. Tijdens de REM-slaap vindt normaal gesproken deze hogere informatie-verwerking plaats. De blokkade in het brein werkt dit proces echter tegen. Door middel van het aanbieden van visuele stimulatie (volgen van een hand die de therapeut heen en weer beweegt op 30 cm afstand van het gezicht van de cliënt), de zg. auditieve ‘klikjes’ tijdens de therapie of zachte handtikjes aan de buitenzijde van de knieën, wordt de REM-slaap als het ware nagebootst en gaat het brein aan de slag met de niet verwerkte informatie.

Tijdens de EMDR-sessie komt zo doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Langzamerhand zal de herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Hiermee verdwijnen ook de psychische klachten die men nu ondervindt en gerelateerd zijn geweest aan de schokkende ervaring. De therapeut bekijkt samen met de client in welke oude of toekomstige situaties heftige gevoelens optreden. Vervolgens worden de hiervoor verantwoordelijke negatieve gedachten opgespoord en de positieve gedachten geformuleerd die men er graag voor in de plaats zou willen hebben. Door de stimulatie van het brein (meestal met de klikjes die je te horen krijgt via een koptelefoon) wordt de opgeslagen informatie die ten grondslag ligt aan de heftige gevoelens verwerkt. Door "installatie" van de positieve gedachte - met diezelfde klikjes ben je in staat met duidelijk meer rust terug te denken aan wat gebeurd is en vooruit te kijken naar iets (moeilijks) wat komen gaat.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF