woordenschat thema 6

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Music, Music History
Share Embed Donate


Short Description

Download woordenschat thema 6...

Description

Woordenschat

Thema 6 Les 1

Applaudisseren

In je handen klappen omdat je iets mooi of goed vindt.

artistiek

Iets dat gemaakt is met gevoel voor kunst en schoonheid.

beeldhouwen

Met een stuk gereedschap iets uit bijvoorbeeld steen slaan.

De beitel

Gereedschap om steen of hout mee te bewerken.

Het brons

Een goudbruin metaal dat een mengsel is van twee andere metalen: koper en tin.

De dirigent

Iemand die ervoor zorgt dat de mensen in het orkest goed in de maat spelen en dat ze op het juiste moment het juiste stuk spelen.

dirigeren

Het leiden van een orkest bij het spelen.

Het orkest

Een grote groep mensen die samen muziek maken op verschillende instrumenten.

Woordenschat

Thema 6 Les 2

afschrikken

Bang maken.

afschrikwekkend

Zorgt ervoor dat iemand er bang van wordt.

De emotie

Een gevoel waardoor je in de war raakt.

emotioneel

Het gevoel raakt je.

Het doet me niets

Het maakt me niets uit.

ontroeren

Je gevoel (emotie) raken.

Te veel worden

Het wordt te emotioneel.

Tranen in de ogen krijgen

Huilen om iets.

Woordenschat

Thema 6

Les 3

Klassiek

Muziek van vroeger, waar nog steeds veel mensen van houden.

De muziekschool

Een school waar je een muziekinstrument leer bespelen of zangles krijgt.

De opera

Een soort toneelstuk waarbij de spelers hun tekst zingen, begeleid door het orkest.

De operazanger

Iemand die opera zingt.

Het repertoire

Alle stukken dat iemand kan zingen/spelen.

Repeteren

Een stuk oefenen (bv muziek, toneelstuk) dat je gaat optreden.

Uitbundig

Vrolijk of druk.

Uitschreeuwen

Iets schreeuwend laten horen.

De zangstem

Stem geschikt om mee te zingen.

Woordenschat

Thema 6

Les 4

De componist

Iemand die een muziekstuk heeft geschreven.

Inspireren

Op goede ideeën brengen.

Instrumentaal

Er worden alleen instrumenten gebruikt.

De maat

Een deel van een muziekstuk dat een bepaald aantal tellen duurt.

De maatstreep

Een rechtopstaande streep dat het einde van een maat aangeeft.

Meezingen

Met de muziek mee zingen.

Neuriën

De muziek ten gehore brengen zonder je mond open te doen.

De noot

Een teken op papier dat aangeeft hoe hoog elke toon is en hoe lang deze duurt.

De notenbalk

Dat zijn vijf strepen boven elkaar, waartussen de noten staan geschreven.

Woordenschat

Thema 6

Les 5

De afgang

Als je iets heel slecht hebt gedaan zodat mensen je uitlachen.

De expositie

Een ander woord voor tentoonstelling.

De kitsch

Namaak of nepkunst.

De kunsthandel

Een bedrijf dat kunst verkoopt en koopt.

Het model

Een voorbeeld waarna iets wordt gemaakt.

De schilderkunst

Kunst van schilderijen.

De schildersezel

Een standaard om een schilderij op te zetten waaraan je werkt.

Het succes

Het gaat heel goed.

Woordenschat

Thema 6

Les 6

Het doek gaat op

Het gordijn gaat open.

Het doel valt

Het gordijn gaat dicht.

Het drama

Een droevig toneelstuk, een treurspel.

De klucht

Een kort en grappig toneelstuk, meestel over iets uit het dagelijks leven.

De komische noot

Een grappig gedeelte.

Een open doekje

Een groot applaus tijdens een voorstelling.

Souffleren

De tekst voorzeggen in een toneelstuk wanneer een speler niet meer weet wat hij of zij moet zeggen.

De souffleur

Iemand die verborgen zit bij een toneelstuk en die de tekst zachtjes voorzegt wanneer de spelers het even niet meer weten.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF